Sedmým českým Národním geoparkem je Ralsko

Sedmým českým Národním geoparkem je Ralsko

Česká republika má svůj 7. národní geopark. Geopark Ralsko, který se rozkládá na území stejnojmenného bývalého výcvikového prostoru, včera získal ocenění své kvality. Certifikát Národní geopark předal náměstek ministra životního prostředí Vl. Mana do rukou ředitelky Geoparku Ralsko Lenky Mrázové, a to během konání dvoudenní mezinárodní konference Geoadventures.

„V dnešní době představují geoparky velmi dynamický nástroj dobrovolné ochrany území. Zároveň jsou v Evropě a pozvolna i na dalších kontinentech stále zřetelněji vnímány jako prestižní značka destinace exkluzivního cestovního ruchu zaměřeného na svébytný výklad a prožívání nejen přírodního, ale také kulturního dědictví krajiny,“ vysvětluje náměstek Vladimír Mana.

Obecně prospěšná společnost Geopark Ralsko[1] byla založena v roce 2013. Za poslední dva roky zvládla v oblasti bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko vybudovat turistickou infrastrukturu za více než pět a půl milionu korun. „Základními kritérii pro posouzení kvality daného geoparku ze strany členů Rady národních geoparků je geologický význam a hodnota území, jeho turistická přitažlivost i míra vtažení místních obyvatel do přípravy a rozvoje geoparku. Národní geopark je tedy certifikátem pro geoturisticky nejreprezentativnější geoparky v ČR a Geopark Ralsko mezi ně právem patří, o tom jsem se mohl přesvědčit na vlastní oči,“ dodává náměstek Mana.

V Geoparku Ralsko rychle vznikly stezky s naučnými tabulemi, altány s reliéfní mapou geoparku, zastřešené infopointy i pískovcová odpočívadla. „Pořádáme naučné akce pro školy a samozřejmě spolupracujeme se zahraničními kolegy. Zisk certifikátu Národního geoparku nám umožní pokračovat v dalším rozvoji tak, aby se v příštích letech území geoparku stalo vyhledávanou turistickou lokalitou například pro cyklisty nebo rodiny s dětmi,“ říká ředitelka Geoparku Ralsko Lenka Mrázová.

V těchto dnech se v čerstvém národním geoparku koná dvoudenní mezinárodní konference Geoadventures: Inovativní metody interpretace přírodního dědictví a efektivní management pro geoturismus - sdílení příkladů dobré praxe. Na této akci se setkají zástupci geoparků a odborné veřejnosti nejen z České republiky, ale také z Islandu, Norska nebo Švýcarska. Předají si zkušenosti z oblasti provozu geoparků, využití moderních technologií při zpřístupňování přírodního dědictví nebo přínosu geoparků pro regionální rozvoj a turistický ruch.

Poznámky:

[1]Území Geoparku Ralsko se z převážné části nachází v územní jednotce jedné obce (je tvořeno celým katastrem města Ralsko, částí katastru města Doksy a Hamru na Jezeře), jeho celková plocha je cca 294 km 2. Geopark Ralsko založila obecně prospěšná společnost stejného jména v roce 2013.


Kontakt pro více informací:
Tiskové oddělení MŽP
Tel.: 267 122 818 nebo 267 122 534
E-mail: tiskove@mzp.cz