Druhé Environmentální shromáždění OSN: Zdravé životní prostředí jako předpoklad kvality života

Druhé Environmentální shromáždění OSN: Zdravé životní prostředí jako předpoklad kvality života

Dnes v keňském Nairobi končí 2. zasedání Environmentálního shromáždění OSN, UNEA-2 [1], kterého se za MŽP účastní náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž. Hlavním tématem zasedání jsou souvislosti mezi ochranou životního prostředí a zdraví a realizace environmentálního pilíře Agendy udržitelného rozvoje do roku 2030. Vladislav Smrž byl na zasedání zvolen do funkce viceprezidenta byra Environmentálního shromáždění.

Mezi hlavní témata summitu UNEA-2 patří Cíle udržitelného rozvoje, které byly úspěšně přijaty vloni na podzim v New Yorku. Mezi těchto 17 cílů patří například zdraví, udržitelná města, rovnoprávnost či čistá moře. Do roku 2030 by rozvojové i průmyslové země měly sledovat tyto cíle při určování směru svého rozvoje.

Česko pozorně sleduje celosvětové environmentální problémy. Například v oblasti ilegálního obchodu s ohroženými druhy Celní správa ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí úspěšně zadržuje pašované rohy nosorožců, tygří kosti a slonovinu určené pro asijské trhy. Této problematice se věnuje jedna z rezolucí a bude to i téma světového dne životního prostředí 5. června.

V Nairobi byla představena také zpráva „Zdravá příroda, zdraví lidí“ mapující propojenost životního prostředí a veřejného zdraví. Dle zprávy je 23 procent všech úmrtí způsobeno znečištěným životním prostředím. Z analýzy posledního desetiletí vyplývá, že dnes ve světě umírá méně lidí na infekce než nepřenosné nemoci spojené právě s environmentální zátěží. V minulé dekádě tomu bylo naopak. Zpráva navrhuje, jak by se tato situace dala zlepšit, například zelení ve městech, bezemisní energetikou, chytřejším nakládáním s půdou či přísnějšími limity na obsah síry v palivech pro automobily.

Česká republika byla na UNEA-2 zvolena viceprezidentskou zemí byra UNEA, což představuje logické vyústění dlouhodobého a úspěšného zapojení ČR do práce UNEP. ČR bude v byru, které je užším výkonným orgánem UNEA, prosazovat národní priority zakotvené v základních strategických dokumentech ČR, bude se však také snažit zamezit tvorbě duplicit a efektivně využívat finanční prostředky UNEP.

Vedle závěrů k problematice dopadů znečištění životního prostředí na lidské zdraví letos UNEA-2 přijme 25 rezolucí, které pokrývají jak tradiční sektorové oblasti (klimatická změna, chemické látky, ovzduší), tak také otázky, ve kterých se mezinárodní společenství doposud neprofilovalo. UNEP se tak daří prosazovat dohodu o postupu v oblastech, jako jsou: problematika odpadů v mořích, degradace korálových útesů či ilegálního obchodu s ohroženými druhy. Tato rozhodnutí jsou často prvním impulsem pro přijímání opatření na regionální úrovni, v případě ČR na úrovni Evropské unie.

Poznámky:

[1] UNEA-2 je nejvyšším orgánem Programu OSN pro životní prostředí (UNEP), který od r. 1972 na celosvětové úrovni usiluje o podporu mezinárodní spolupráce v oblasti životního prostředí. Součástí široké environmentální agendy UNEP je monitoring životního prostředí, návrhy řešení nejpalčivějších problémů životního prostředí, rozvojová spolupráce, ale také podpora výzkumu či určování norem v oblasti mezinárodního environmentálního práva.

Kontakt pro média:
Jana Taušová
zástupkyně tiskové mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 379
E-mail: tiskove@mzp.cz