Nástup jara znamená konec vegetačního klidu. Kácení stromů je lépe naplánovat na podzim, upozorňuje MŽP

Nástup jara znamená konec vegetačního klidu. Kácení stromů je lépe naplánovat na podzim, upozorňuje MŽP

Vzhledem k poslednímu průběhu počasí se stromy po celé ČR připravují na rozkvět i olistění a ptáci začínají hnízdit. Krátí se tím čas přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin, který obvykle trvá zhruba od začátku listopadu do konce března (s ohledem na nadmořskou výšku místa a další charakteristiky konkrétní lokality).

V souladu s ustanovením Vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení doporučujeme provádět kácení dřevin zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Proto by obce, správci komunikací i všichni, kteří mají v plánu kácení dřevin v letošním roce, měli tyto plány přehodnotit tak, aby nedocházelo ke zbytečným škodám na životním prostředí.

Důležité informace k obecné ochraně dřevin:

Zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Více na stránkách MŽP.

Vyhláška 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb. Více na stránkách MŽP.

V případě, že se člověk setká s nepovoleným nebo bezdůvodným kácením stromů, může kontaktovat přímo Českou inspekci životního prostředí ČR. Více na stránkách ČIŽP ČR.

Kontakt pro média:
Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz