V kosmu je už třetí družice z programu Copernicus: Zaměří se na snímkování oceánů, změny jejich hladin či teploty

V kosmu je už třetí družice z programu Copernicus: Zaměří se na snímkování oceánů, změny jejich hladin či teploty

V úterý 16. 2. v 18:57 SEČ úspěšně odstartovala v pořadí již třetí družice vyvíjená Evropskou kosmickou agenturou (ESA) v rámci programu Evropské komise Copernicus [1]. Družice o váze 1250 kg byla vynesena z kosmodromu Pleseck v Rusku ruskou nosnou raketou Rockot do výšky 815 km. První signál z družice byl zaznamenán po 92 minutách od startu a bylo navázáno spojení. Během prvních tří dní na oběžné dráze proběhne kalibrace přístrojů. Předpokládá se, že operační fáze Sentinel 3A nastane během následujících pěti měsíců a doplní tak snímkování poskytované družicemi Sentinel 1A a 2A, které jsou na oběžné dráze od roku 2014, resp. 2015.

Družice Sentinel 3A je v průběhu dvou let již třetí družicí programu Copernicus na oběžné dráze. Data z družic programu Copernicus jsou pro širokou uživatelskou komunitu poskytována zcela bezplatně a dostupná jsou téměř v reálném čase (?), proto je velký potenciál využití zejména v oblasti krizového řízení. Životnost družice S3 se předpokládá podobně jako u S1 a S2 v délce 7–12 let provozu. Start párové družice k Sentinelu 3A, tedy Sentinelu 3B se předpokládá na začátku roku 2017.

Sentinel 3 tematicky navazuje na misi Envisat a nese radarové i optické přístroje středního rozlišení, proto bude využívat snímkování v optickém i mikrovlnném spektru. Prostorové rozlišení je v závislosti na přístroji 1000, 500 a 300 m, data celkem ve 21 pásmech ve VIS. Družice nese také radar na 13,575 GHz a 5,41 GHz a mikrovlnný radiometr. Sentinel 3 bude zaměřený zejména na pozorování oceánů, zkoumání změn jejich teploty, výšky, pohybu hladiny, barvu a stav vody. To je velmi cenné pro životní prostředí, neboť dění v oceánech má vliv na předpověď vývoje a pochopení změn globálního klimatu. Na základě takto získaných informací bude také lépe předpovídat další vývoj počasí.

Uplatnění Sentinelu 3 bude také v námořní dopravě, kde se klade důraz na včasné informace o stavu oceánu pro vyšší bezpečnost lodí. Poskytne také informace o povodních, bouřích nebo znečištění vody. Sekundárně by družice měla sledovat i pevninu, kde by jejím cílem mělo být například odhalování vznikajících požárů a sledování vegetace, kde je zřejmá spolupůsobení optických a radarových dat.

Další informace o startu družice Sentinel 3A jsou k dispozici na webové stráce ESA, kde je záznam ze startu, široké spektrum prezentací, rozhovorů, fotografií, videí a řada dalších relevantních údajů včetně podrobných technických specifikací.

Poznámky:

[1] Program Copernicus je evropský program pro monitorování životního prostředí, jehož gestorem v České republice je Ministerstvo životního prostředí v úzké spolupráci s Ministerstvem dopravy. Družice Sentinel se zaměřují na snímkování zemského povrchu, ale také na služby, které napomáhají rozhodování v oblasti životního prostředí zejména v oblastech klimatické změny, krizového řízení a bezpečnosti, využití území, sledování atmosféry a oceánů.


Kontakt pro média:
Jana Taušová
zástupkyně tiskové mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 379
E-mail: tiskove@mzp.cz