Běží registrace na 5. české fórum uživatelů dat z dálkového pozorování Země při konferenci Living Planet Sympozium 2016

Běží registrace na 5. české fórum uživatelů dat z dálkového pozorování Země při konferenci Living Planet Sympozium 2016

Kongresové centrum Praha bude 10. května 2016 hostit 5. české fórum uživatelů dat z dálkového pozorování Země. Letošní ročník se zaměří na využívání družicových dat v zemědělství, lesnictví a na území. Uživatelské fórum se uskuteční jako součást mezinárodní konference Living Planet Sympozium 2016, která proběhne rovněž v Kongresovém centru Praha 9.-13. května 2016. Registrace na 5. české uživatelské fórum byla spuštěna a zájemci se mohou registrovat do konce ledna nebo do naplnění kapacity sálu.

Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo dopravy ve spolupráci s CENIA, českou informační agenturou životního prostředí, pořádají 10. května 2016 v Kongresovém centru Praha pátý ročník uživatelského fóra pro uživatele dat z pozorování Země, resp. programu Copernicus. Fórum se uskuteční jako součást mezinárodní konference Living Planet Sympozium 2016. Tématem letošního ročníku bude využívání družicových dat v zemědělství, lesnictví a na území v návaznosti na reálnou možnost využití dat dostupných z družic programu Copernicus na oběžné dráze, tj. družice Sentinel 1 a Sentinel 2.

Fórum bude zaměřené na koncové uživatele dat z pozorování Země a jejich potřeby, zacílí na maximalizaci přínosů z programu Copernicus na národní úrovni a efektivní rozvoj české uživatelské komunity. Fórum se zaměří na předávání zkušeností a požadavků českých uživatelů dat z akademického sektoru, výzkumných pracovišť, firem zabývajících se zpracováním dat z pozorování Země a vývojem aplikací nad těmito daty, ale zejména uživatelů dat a služeb z řad státní správy. Konferenčním jazykem bude převážně čeština. Prostory konferenčního sálu jsou omezené pro 200 osob, zájemci by proto neměli s registrací váhat. Po naplnění kapacity sálu bude registrace ukončena, nejpozději však v první polovině února 2016.

Program bude zveřejněn na této na webové stránce. Registrace je i v tomto roce bez poplatku. Zájemci o účast se mohou registrovat na této adrese.


Kontakt pro média:
Jana Taušová
zástupkyně tiskové mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 379
E-mail: tiskove@mzp.cz