Ochránci šelem z celých Karpat budou jednat v Rožnově

Ochránci šelem z celých Karpat budou jednat v Rožnově

Na mezinárodní konferenci [1], která začíná zítra v Rožnově pod Radhoštěm, budou jednat odborníci na ochranu velkých šelem z celých Karpat. Experti sedmi států Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat [2] se zaměří na to, zda je reálné chránit velké šelmy, jako jsou medvěd, vlk a rys, v tomto rozsáhlém komplexu pohoří podle jednotných pravidel.

„Podmínky jsou v jednotlivých státech různé, ale problémy všude stejné. Velké šelmy všude v Karpatech ohrožuje zejména doprava, zastavování krajiny či pytláctví. Prostupnost krajiny je pro ně klíčová, protože potřebují velký životní prostor. S kolegy proto budeme jednat o tom, co pro tato krásná zvířata můžeme společně udělat, aby z přírody postupně úplně nezmizela. Zvířata neznají státní hranice, proto bychom měli při jejich ochraně postupovat společně,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která konferenci společně se Sekretariátem Karpatské úmluvy pořádá.

„Velké šelmy byly, jsou a doufejme i budou přirozenou součástí našich lesních ekosystémů. Sehrávají zde významnou úlohu a v místech svého výskytu přispívají k obnovení rovnováhy přírodních procesů, zejména z hlediska stavů spárkaté zvěře a souvisejících problémů v oblasti obnovy lesních porostů. Aktuálně je zapotřebí hledat cesty k umožnění trvalé a zároveň socio-ekonomicky přijatelné přítomnosti velkých šelem v naší krajině, zejména prostřednictvím prevence a minimalizace případných hospodářských škod a jejich náhradě, pokud vzniknou. Vzhledem k narůstajícímu množství stavebních a technických bariér v krajině je také nezbytné usilovat prostupnost pro živočichy," doplňuje ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP Jan Šíma.

To, že se konference koná právě v chráněné krajinné oblasti Beskydy, je více než symbolické. Právě Beskydy jsou totiž jediným místem, kde se v České republice všechny tři šelmy vyskytují společně.

Experti státních i nestátních organizací ze sedmi států Karpatské úmluvy (ČR, Slovensko, Polsko, Rumunsko, Ukrajina, Srbsko, Maďarsko) budou v Rožnově pod Radhoštěm jednat od úterka18.10. do čtvrtka 20.10. Kromě diskusí nad možným společným plánem péče o velké šelmy zde bude také podepsáno Memorandum o spolupráci mezi Karpatskou úmluvou a Mezinárodní unií pro lov a ochranu přírody (International Council for Game and Willife Conservation). V pátek pak účastníci vyrazí na terénní exkurzi do národní přírodní rezervace Kněhyně – Čertův Mlýn.

Poznámky:

[1] Hlavním organizátorem konference „Large Carnivores Protection in the Carpathians“ je AOPK ČR společně se Sekretariátem Karpatské úmluvy, akci podpořili jako přidružení partneři ČZÚ a ÚBO AV ČR. Konference je financovaná z německého dotačního titulu AAP (Advisory Assistance Programme) pro ochranu životního prostředí v zemích střední a východní Evropy, Kavkazu a střední Asie. Dotační titul je poskytován německým Federálním ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti

[2] Více zde.

p>Kontakt pro média:
Jindřiška Jelínková, vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce AOPK ČR
Tel.: +420 702 004 954
E-mail: jindriska.jelinova@nature.cz

Karolína Šůlová, tisková mluvčí AOPK ČR
Tel.: +420 724 102 406
E-mail: karolina.sulova@nature.cz