Švýcarské dotace přináší Berounu snížení ekozátěže z dopravy

Švýcarské dotace přináší Berounu snížení ekozátěže z dopravy

Zástupci švýcarské vlády, zástupci Ministerstva financí, Ministerstva životního prostředí, města Beroun, partnera projektu a zhotovitele stavby slavnostně otevřeli nové autobusové nádraží v Berouně. Městu a jeho obyvatelům přináší přemístění starého nádraží na nové místo zejména snížení ekologické zátěže z dopravy.

Nové nádraží začíná tento týden fungovat jako jeden integrovaný dopravní uzel pro Beroun a okolí a je výsledkem pětiletého projektu „Veřejná doprava pro všechny“ realizovaného s podporou Programu švýcarsko-české spolupráce. Beroun se přesunem nádraží připojuje k celosvětovému i tuzemskému trendu, tedy soustředění veškeré hromadné i individuální dopravy do jediného místa. Příkladem dalších takových měst je Benešov, Česká Třebová nebo Litoměřice. Propojený vlakový a autobusový terminál představuje časovou úsporu pro ty cestující, kteří dosud museli z autobusového nádraží na vlakové přecházet více než kilometrový úsek. Navíc se zlepšil vzhled jak přednádražního prostoru, tak i donedávna zanedbané okolí u dálničního mostu.

„Tento projekt je jedním z 38 projektů v České republice podpořených z Programu švýcarsko-české spolupráce jako příspěvek švýcarské vlády pro nově přistoupivší země do Evropské unie v celkové výši 2,5 miliardy Kč. V rámci podpory infrastrukturním projektům v oblasti životního prostředí je tento projekt jedním ze šesti podpořených projektů,“ informuje ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski.

Ve svém slavnostním projevu zástupce švýcarské vlády Ralph Friedländer sdělil, že i tento projekt svým dílem přispívá k naplňování závazků nedávno schválené pařížské dohody o snižování emisí. A vyzval všechny přítomné, aby co nejvíce využívali městskou hromadnou dopravu, která přináší zlepšení životního prostředí a každodenního života občanů ve městě.

Úspory projektu vzniklé především díky nižším vysoutěženým cenám v rámci veřejných zakázek pomohou původní záměr ještě rozšířit o venkovní elektronické tabule s informacemi o příjezdech a odjezdech autobusů, přístřešky pro všechna tři nástupiště včetně laviček, novou příjezdovou cestu a oddělené cyklostezky od nového kruhového objezdu podél Litavky do lokality Na Podole. Na místě bývalého autobusového nádraží vznikne záchytné parkoviště pro 70 až 75 aut, nová zeleň a prodloužená cyklostezka. Projekt se má dokončit do konce května 2016. Celkový rozpočet projektu by měl dosáhnout výše 3,1 mil. švýcarských franků (asi 62 mil. Kč).

Kontakt pro média:
Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz