Komentář ministra Brabce k přijetí nové klimatické smlouvy na COP21 v Paříži

Komentář ministra Brabce k přijetí nové klimatické smlouvy na COP21 v Paříži

Ministr životního prostředí Richard Brabec se na začátku tohoto týdne a znovu pak od pátku účastnil finálního vyjednávání o textu nové světové smlouvy o ochraně klimatu. Smouva byla přijata státy Rámcové úmluvy OSN na zasedání COP 21 dnes, 12. prosince 2015 v podvečerních hodinách.

"Svět přijal přelomovou globální dohodu o ochraně klimatu. K nové dohodě se po dlouhých a složitých vyjednáváních připojili i největší světoví emitenti skleníkových plynů jako Čína, USA nebo Indie. Nová dohoda představuje historický milník v mnoha ohledech a myslím, že evropské státy, včetně ČR, mohou být spokojené. Platí, že svět, respektive státy Úmluvy OSN jsou připraveny udělat vše pro to, aby udržely maximální oteplení planety do roku 2100 pod dvěma stupni Celsia a dokonce se přiblížit hodnotě 1,5 stupně. Všechny státy, jak vyspělé, tak rozvíjející se i ty zaostalé, budou muset plnit závazky snižování emisí, aby k tomuto cíli přispěly. Evropa, která dnes produkuje přibližně 8% celkových emisí světa, v tom konečně nebude sama, což je zcela zásadní z pohledu efektivity globálního úsilí a konkurenceschopnosti ČR i Evropy. Státy se zároveň zavázaly, že budou společně - závazně i dobrovolně - financovat opatření na snižování emisí i adaptaci na změny klimatu v nejchudších státech světa. Financování bude zajištěno jak z veřejných zdrojů, tak i ze soukromých.

Česká republika v současné době produkuje přibližně 12 tun emisí CO2 ekvivalentu na osobu ročně a naším cílem je toto číslo výrazně snížit a přiblížit se průměru EU, což je 7 tun CO2 ekvivalentu na obyvatele. Díky opatřením, se kterými již dnes počítáme v našich strategiích, které jsme přijali v posledním roce nebo je v rámci vlády připravujeme (jako Státní energetická koncepce, Politika ochrany klimatu v ČR nebo NAP čisté mobility atd.) počítáme s razantním snižováním emisí skleníkových plynů. Mezi taková opatření patří např. snižování emisí díky programu zateplování domů v programu Nová zelená úsporám, snižování emisí v dopravě díky podpoře čistých technologií, postupné uzavírání hnědouhelných elektráren, které dosluhují, přechod energetiky na vyšší využití jádra a obnovitelných zdrojů energie nebo decentralizované zdroje v domácnostech - např. malé solární elektrárny. Výhledově nová dohoda znamená další razantnější opatření např. v dopravě, zemědělství a dalších sektorech.

Tato dohoda znamená historický mezník, kdy si dnes už opravdu téměř celý svět uvědomuje, že klimatická změna, ke které zásadně přispívá činnost člověka, je realitou, která začíná citelně ovlivňovat život každého z nás a že lidstvu neúprosně a rychle utíká čas, kdy ještě máme šanci něco ovlivnit. A to platí i pro Českou republiku. I my neseme odpovědnost za to, v jakém stavu předáme tuto planetu budoucím generacím," komentoval přijetí dohody přímo z Paříže ministr Brabec.

Kontakt pro média:
Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz