ČR a Vietnam se dohodly na společném boji proti nezákonnému obchodu s ohroženými druhy

ČR a Vietnam se dohodly na společném boji proti nezákonnému obchodu s ohroženými druhy

Dvůr Králové nad Labem - Náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský spolu s náměstkem ministra zemědělství a rozvoje venkova Vietnamu Ha Cong Tuanem dnes na půdě Zoo Dvůr Králové podepsali Deklaraci o spolupráci v oblasti implementace úmluvy CITES. Vzájemná spolupráce obou zemí má zlepšit výměnu informací i zkušeností o managementu populací ohrožených druhů chráněných CITES a hlavně zvýšit osvětu veřejnosti k potlačení nelegálního obchodu s ohroženými druhy, a to především se slonovinou a nosorožčími rohy.

„Dnešní podpis deklarace je pro ČR významnou událostí. Jde o historicky první mezistátní deklaraci o spolupráci, kterou ČR uzavře s jiným státem v agendě obchodování s ohroženými druhy. Právě s nosorožčími rohy se nezákonně obchoduje i na území ČR, jež je významnou tranzitní zemí. Pro tento obchod směřující z Jihoafrické republiky do Vietnamu se zneužívají lovecké trofeje,“ vysvětluje náměstek ministra Vladimír Dolejský.

V České republice se v minulých letech vyskytlo několik případů nelegálního obchodu s rohovinou, které svým rozsahem hraničí až s organizovaným zločinem. Kontrolní orgány CITES, tedy Česká inspekce životního prostředí a Celní správa, zjistily, že v celé řadě případů došlo k pokusům nebo k prokazatelnému zneužití loveckých trofejí z nosorožců dovážených z JAR pro komerční účely. Objem pytláctví nosorožců a s tím souvisejícího nelegálního obchodu strmě roste, např. jen v JAR bylo v roce 2007 upytlačeno 13 zvířat, vloni jejich počet stoupl na 1215.

„Nelegální obchod s exempláři ohrožených druhů je dán výší společenské poptávky po nich,” doplňuje ředitel ČIŽP Erik Geuss. Právě proto se česko-vietnamská deklarace zaměřuje na osvětové akce pro širokou veřejnost, ty mají co nejvíce informovat o problémech spojených s produkty z chráněných druhů.

Nové česko-vietnamské aktivity mají mimo jiné zjistit aktuální stav povědomí početné vietnamské komunity o nelegálním obchodu s rohovinou a s ním spojenými riziky. Vietnamská delegace v tomto podnikla již včera první kroky. Distribuovala informační letáky a brožury v obchodním a kulturním centru SAPA, tzv. pražské vietnamské tržnici.

„Věřím v budoucí efektivní naplňování Deklarace, jejímž obsahem je jednak zlepšení sdílení informací v naplňování úmluvy CITES a také zvyšování povědomí o ochraně ohrožených druhů. Tyto snahy se nejen významně podílejí na řádném realizování úmluvy CITES, ale zároveň utužují přátelství mezi našimi dvěma zeměmi,” říká náměstek ministra zemědělství a rozvoje venkova Vietnamu Ha Cong Tuan.

Vietnam k tomuto účelu využije užitečné zkušenosti, které získal během své vnitrostátní informační kampaně k boji s nelegálním obchodem s nosorožčími rohy.

„Současný nárůst poptávky po rohovině by mohl vést až k úplnému vyhynutí nosorožců. Kromě ochrany zvířat v jejich přirozeném prostředí je nutné snažit se oslovit i veřejnost a konzumenty rohoviny. Zoo Dvůr Králové proto vloni v září za účasti generálního sekretáře úmluvy CITES Johna Scanlona spálila svoje zásoby nosorožčí rohoviny a také rohovinu pocházející z nelegální činnosti. Naším cílem bylo zejména přitáhnout pozornost veřejnosti ke kritické situaci nosorožců a zvýšit povědomí o boji s nelegálním obchodem s nosorožčími rohy. Jedině omezením poptávky totiž můžeme zajistit nosorožcům bezpečnou budoucnost,” uvádí ředitel Zoo Dvůr Králové Přemysl Rabas. Královédvorská zoo významnou měrou přispívá k ochraně nosorožců jejich úspěšným chovem a také zapojením do záchranných reintrodukčních programů, které finančně podporuje i MŽP.

Poznámky:

[1] CITES je oficiálně používaná zkratka Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Více na na této adrese.

Kontakt pro média:
Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz

Jan Stejskal
vedoucí komunikace a zahraničních projektů ZOO Dvůr Králové
Tel.: 608 009 072
E-mail: jan.stejskal@zoodk.cz