V Loučni proběhla tradiční konference o čisté mobilitě

V Loučni proběhla tradiční konference o čisté mobilitě

Ministerstvo životního prostředí uspořádalo třetí ročník konference čisté mobility, která se zaměřila zejména na podporu alternativních pohonů v automobilové dopravě. Konference se zúčastnili zástupci ministerstev životního prostředí, dopravy, průmyslu a obchodu a pro místní rozvoj. Jednotlivé resorty představily možnosti financování, které jsou zohledněny v Národním akčním plánu čisté mobility, který Ministerstvo průmyslu spolu s Ministerstvem životního prostředí předloží 20. listopadu vládě.

Národní akční plán (NAP) Čistá mobilita v příštích letech počítá s masivním rozvojem počtu plnících a nabíjecích stanic po celé České republice. Konkrétně by do roku 2020 mělo vzniknout až 300 nových plnících stanic na CNG a 1300 dobíjecích stanic pro elektromobily. Rozvoj umožní plánované investice z evropských dotací, zejména z Operačního programu Doprava v gesci Ministerstva dopravy (OPD), Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) v gesci Ministerstva průmyslu a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v gesci Ministerstva pro místní rozvoj.

Z EU fondů je pro rozvoj „čisté“ dopravní infrastruktury připraveno až 1,2 mld. Kč z OPD, dále je v programu IROP pro podporu vozidel veřejné hromadné dopravy na nízkoemisní či bezemisní vozidla připraveno cca 1,1 mld. Kč a část z 1 mld. Kč je připravena z OPPIK na demonstrativní projekty v oblasti podpory elektromobility pro podnikatele. Plán počítá i s nepřímými pobídkami pro rozvoj čisté mobility v podobě úlevy z placení dálničních známek u vozidel na alternativní paliva, zvýšení odpisů firmám, které provozují auta na alternativní pohon či dobíjecí a plnicí infrastrukturu, nebo v podobě možnosti využívat pruhy pro veřejnou dopravu, taxi i pro vozidla na elektropohon, a akční plán počítá i s možností parkovného zdarma pro vozidla s alternativním pohonem a mnoha dalších výhod.

Ministerstvo životního prostředí v Loučni mimo jiné prezentovalo výsledek 57. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2007–2013 na obměnu starých autobusů za autobusy CNG. Během té se vyměnilo 303 autobusů s dotací 1,4 mld. Kč. MŽP představilo i výzvu na podporu osvěty v oblasti čisté mobility ve výši 20 mil. Kč, kde aktuálně finišuje závěrečné vyhodnocení přihlášených projektů. Realizace projektů se uskuteční zejména v příštím roce. MŽP prezentovalo také svůj záměr skloubit podporu nákupu vozidel s alternativním pohonem s plánem na omlazení zastaralého vozového parku.

Na konferenci se debatovalo také o podpoře výzkumu a vývoje v oblasti čisté mobility, představeny byly vodíkové technologie a jejich potenciál v dopravě a v oblasti ukládání energie nebo aktuální nabídky jednotlivých výrobců automobilů na poli alternativních technologií.

Prezentace ze seminářů a další dokumenty najdete na této adrese.

Kontakt pro média:
Jana Taušová
zástupkyně tiskové mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 379
E-mail: tiskove@mzp.cz