Nová odpadová data MŽP za rok 2014: Zlepšení materiálového využití a méně odpadů na skládkách

Nová odpadová data MŽP za rok 2014: Zlepšení materiálového využití a méně odpadů na skládkách

Všechny odpady a nakládání s nimi

V roce 2014 Česká republika vyprodukovala 32 mil. tun všech odpadů. Z toho 1,56 mil. tun činil nebezpečný odpad a 30,46 mil. tun ostatní odpady. Na jednoho obyvatele ČR vychází produkce 3043 kg/rok všech odpadů.

Z celkové produkce 32 mil. tun všech odpadů bylo znovu využito 83 %, z toho 79,5 % materiálově a 3,5 % energeticky. Na skládkách skončilo 10,3 % všech odpadů. Přes polovinu (51 %) z celkové produkce odpadů tvoří stavební a demoliční odpady. Ty však byly téměř kompletně využity, a to téměř z 98 %.

 • Produkce všech odpadů (PDF, 100 kB)
 • Komunální odpady a nakládání s nimi

  Důležitou skupinou jsou komunální odpady, jejichž produkce v roce 2014 byla 5,3 mil. tun. Na jednoho občana ČR tedy vychází 506 kg. Podíl komunálních odpadů na celkové produkci odpadů tvořil necelých 17 %.

  V roce 2014 bylo využito 46,5 % vyprodukovaných komunálních odpadů, z toho 34,8 % materiálově (v roce 2013 to bylo 30,2 %) a 11,8 % energeticky (v roce 2013 11,9 %). Skládkováním bylo odstraněno 48,3 % komunálních odpadů (v roce 2013 to bylo 52,2 %).

  Oproti roku 2013 vzrostl podíl materiálového využití komunálních odpadů, konkrétně se v roce 2014 v ČR materiálově využilo o 288 000 tun odpadů více než v roce 2013. Naopak kleslo množství odpadu, který skončil v roce 2014 na skládkách. Na skládky se komunálního odpadu loni vyvezlo o 129 000 tun méně než v roce 2013.

 • Produkce komunálního odpadu (PDF, 99 kB)
 • Indikátory 2014 (9.2015.PDF, 241 kB)
 • Kontakt pro média:
  Jana Taušová
  zástupkyně tiskové mluvčí MŽP
  Tel.: +420 739 242 379
  E-mail: tiskove@mzp.cz