Ministr Brabec se setkal se senegalským ministrem životního prostředí Abdoulayem Baldém

Ministr Brabec se setkal se senegalským ministrem životního prostředí Abdoulayem Baldém

Ministr Richard Brabec se včera v Praze setkal se senegalským ministrem životního prostředí a udržitelného rozvoje Abdoulayem Baldém, který přijel na několikadenní návštěvu České republiky. Setkání obou ministrů navazuje na podpis memoranda o spolupráci v oblasti životního prostředí obou zemí, které letos v květnu v Senegalu podepsali náměstek Vladimír Dolejský a senegalský ministr Baldé.

Senegalská delegace měla během několikadenní návštěvy ČR možnost konzultovat s odborníky z MŽP a resortních organizací problematiku lesního hospodářství, boje proti odlesňování, správy chráněných území, adaptace na změnu klimatu či sanace a rekultivace. Oblastí pro možné rozšíření spolupráce se Senegalem je také odpadové hospodářství. Nakládání s odpady je pro Senegal velmi aktuální otázka. Delegace proto mimo jiné navštívila třídírnu odpadu v Praze. Na programu byla dále například prohlídka liberecké zoo jakožto příkladu městské zoologické zahrady a návštěva Milovic s ukázkou chovu divokých koní a návratem zubrů do přírody.

Ministři Richard Brabec a Abdoulaye Baldé při svém čtvrtečním setkání projednávali možnosti rozšíření dosavadní spolupráce mezi oběma zeměmi. V současnosti spolupráce probíhá především prostřednictvím úspěšného programu na záchranu ohroženého západního poddruhu antilopy Derbyho, který od roku 2000 v Senegalu realizuje Česká zemědělská univerzita (ČZU) ve spolupráci se společností Derbianus CSAW [1]. Tato aktivita byla ze strany MŽP dlouhodobě podporována. V květnu tohoto roku bylo toto patnáctileté úsilí stvrzeno podepsáním memoranda mezi ministerstvy životního prostředí ČR a Senegalu [2]. Jedná se o první oficiální dohodu v oblasti ochrany přírody mezi oběma zeměmi. V červnu doplnila memorandum prováděcí smlouva, která ustanovuje Derbianus ve spolupráci s ČZU výhradními vykonavateli memoranda na české straně.

Spolupráce Senegalu s Českou republikou na poli ochrany životního prostředí se datuje od roku 1996. V gesci MŽP byl v letech 2007–2009 realizován např. projekt Podpora přírodních rezervací a národních parků o celkovém rozpočtu 6,61 mil. Kč. Cílem projektu byla podpora ochrany přírodních zdrojů a rozvoje ekoturismu. Zaměřen byl i na zlepšení povědomí obyvatel o významu ochrany přírody a možnostech racionálního využívání přírodních zdrojů.

Poznámky:

[1] Derbianus je nestátní, neziskový, nepolitický spolek, který se zabývá řízením záchranného programu pro kriticky ohrožený západní poddruh antilopy Derbyho (Taurotragus derbianus derbianus) a zajišťování finančních prostředků na aktivity spojené se záchranným programem. Derbianus zajišťuje také odborné a veterinární služby v rámci managementu chovu, podporuje infrastrukturu v chráněných územích a environmentální vzdělávání v Africe i v Evropě. V rámci této činnosti mimo jiné spolupracuje s českými a senegalskými institucemi v ochraně přírodního a krajinného dědictví, a to mimo jiné v následujících oblastech:

a. vědecké hodnocení stavu a monitoring populací antilopy Derbyho a jejích biotopů ve volné přírodě a v polopřírodních podmínkách,

b. zlepšování genetické rozmanitosti antilopy Derbyho v polopřírodních podmínkách, včetně zakládání chovných stád na území národních parků a rezervací

c. informování a získávání podpory místního obyvatelstva v okolí parků pro ochranu přírody a jeho zapojení do správy,

d. udržitelný rozvoj místních komunit s ohledem na ochranu biodiverzity.

[2] Memorandum o spolupráci v oblasti životního prostředí mezi Senegalem a ČR podepsal náměstek ministra Vladimír Dolejský se senegalským ministrem Abdoulayem Baldém 21. května 2015 v Senegalu.

Kontakt pro média:
Jana Taušová
zástupkyně tiskové mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 379
E-mail: tiskove@mzp.cz