Slovenské předsednictví V4 končí, posledního setkání ministrů ŽP se účastnily i USA

Slovenské předsednictví V4 končí, posledního setkání ministrů ŽP se účastnily i USA

Česká republika se už příští týden na rok ujme předsednictví ve Visegrádské skupině. Česko tak od 1. července 2015 převezme pomyslnou štafetu po Slovensku. Ta byla oficiálně přebrána u příležitosti setkání ministrů životního prostředí zemí V4 a zástupců vlády USA, které slovenské předsednictví uspořádalo 17.–18. června 2015 v Tatranské Lomnici. ČR na setkání zastupoval náměstek ministra Vladimír F. Mana a ředitel odboru odpadů Jaromír Manhart.

Ministři životního prostředí zemí Visegrádské skupiny a zástupci vlády USA a amerických firem na dvoudenním setkání v Tatranské Lomnici diskutovali především o otázkách tzv. oběhového hospodářství, technologiích a inovacích v odpadovém hospodářství, mezi nimi třeba o účinnějším využívání zdrojů, posílení konkurenceschopnosti a surovinové nezávislosti Evropské unie, také o sjednocení a zjednodušení evropské odpadové legislativy v oblasti obalů a výrobků s ukončenou životností a neposledně i o omezování skládkování odpadů. Dalšími tématy byly tzv. zelená ekonomika a zelený růst.

Na závěr 22. zasedání ministrů životního prostředí zemí V4 a USA, delegáti podepsali společné prohlášení, v němž se zavázali podporovat oběhové hospodářství s důrazem na účinnější využívání zdrojů.

„Diskutovali jsme zejména o tom, jak uvádět výrobky na trh tak, aby splňovaly všechna kritéria vedoucí k ochraně životního prostředí. Způsob ochrany životního prostředí v USA a Evropské unii je sice odlišný, existuje však řada společností, které působí na českém nebo slovenském trhu. Na tomto setkání jsme se tedy snažili najít společné body a vysvětlit americkým zástupcům, proč má Evropa v oblasti odpadového hospodářství nebo zelených technologií tak ambiciózní cíle,“ vysvětluje náměstek Vladimír F. Mana.

Setkání ministrů životního prostředí zemí V4 v Tatranské Lomnici bylo také příležitostí k předání předsednictví České republice, která bude Visegrádské skupině předsedat do 30. června 2016.

Prioritami pro Českou republiku bude nejen pokračovat v rozběhnutých projektech a tématech, které nastolilo slovenské předsednictví. Česká republika bude klást důraz i nadále na problematiku oběhového hospodářství a změny evropské odpadové legislativy, na rámec klimatické a energetické politiky EU do r. 2030, revizi systému EU ETS a na mezinárodní vyjednávání o ochraně klimatu, jemuž se na konci roku bude věnovat mezinárodní konference v Paříži. Dalšími prioritami pak bude problematika ochrany ovzduší, naplňování Strategie EU pro biodiverzitu či podpora implementace Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat.


Kontakt pro média:
Jana Taušová
zástupkyně tiskové mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 379
E-mail: tiskove@mzp.cz

Fotogalerie