MŽP na EXPO 2015 v Miláně uspořádá seminář o adaptaci na změny klimatu

MŽP na EXPO 2015 v Miláně uspořádá seminář o adaptaci na změny klimatu

Ministerstvo životního prostředí pořádá v rámci českého předsednictví Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat [1] seminář na téma adaptace na klimatickou změnu v horských regionech. Seminář se uskuteční 5. června u příležitosti Světového dne životního prostředí v českém pavilonu na Světové výstavě EXPO 2015 v Miláně.

Na seminář přijedou diskutovat na Světový den životního prostředí [2], který si celá planeta připomíná 5. června, odborníci z jednotlivých zemí Karpatské úmluvy. Věnovat se budou jak teoretickým přístupům v této oblasti a výsledkům vědecké práce, tak praktickým dopadům například na každodenní rozhodování samospráv. Ty budou prezentovat zástupci karpatských obcí. Za ČR vystoupí starosta obce Modrá, která loni zvítězila v soutěži Zelená stuha za péči o veřejnou zeleň, ekologické úpravy v krajině či osvětu, výchovu a vzdělávání v oblasti životního prostředí.

Na semináři vystoupí také bývalý ministr životního prostředí a současný ředitel UNEP [3] pro Evropu Jan Dusík a další významní hosté z řad vědců, zástupci univerzit v ČR, Maďarsku, polské akademie věd nebo ČHMÚ. Seminář zahájí ředitel sekce politiky životního prostředí a zahraničních vztahů MŽP Vladislav Smrž. Přednášky v rámci semináře jsou volně přístupné pro všechny návštěvníky výstavy EXPO 2015, a to od 14 do 17 hodin v českém pavilonu.

Světový den životního prostředí patří dle UNEP ke globálně nejvíce oslavovaným dnům ve vztahu k životnímu prostředí. Letošním tématem je „Seven Billion Dreams. One Planet. Consume with Care“, které symbolizuje rozrůstající se populaci a tím i větší zátěž na životní prostředí vyplývající z často neudržitelného spotřebního chování obyvatel. Téma pro rok 2015 má za cíl také poukázat na důležitost zodpovědného soužití na Zemi.

Hlavní oslavy se odehrají právě na výstavě EXPO v Miláně a jejich součástí je i seminář MŽP. V doprovodném programu semináře nebude chybět ani prezentace karpatských regionálních přírodních produktů, výrobků z původních karpatských plodin a jejich ochutnávka. V souladu s konceptem letošní Světové výstavy EXPO 2015 "Feeding the Planet, Energy for Life" tak návštěvníci poznají, jak lze skloubit moderní poznatky o přírodě a krajině s tradičními a osvědčenými postupy přípravy těchto produktů.

 • Program semináře Climate Change Adaptation in Mountain Regions (PDF, 403 kB)
 • Poznámky:

  [1] Česká republika zahájila tříleté předsednictví v Karpatské úmluvě až do roku 2017 na konferenci v Mikulově 23.–26. září 2014, během něj se Ministerstvo životního prostředí chystá na národní úrovni zasadit o větší zapojení krajské a místní úrovně do naplňování Karpatské úmluvy v praxi a o racionalizaci a zvýšení efektivity fungování Karpatské úmluvy.

  [2] Světový den životního prostředí (World Environment Day – WED) připadá na 5. června, slaví se od roku 1972. Po celém světě se tento den konají oficiální akce organizované UNEP spolu s partnery z řad vlád členských států, UN agentur či vědeckých institucí, ale i akce typu dobrovolnických iniciativ, jako jsou např. úklidové akce, sázení stromů či happeningy, jichž se účastní desítky až stovky dobrovolníků.

  [3] UNEP – Program OSN pro životní prostředí byl založen v r. 1972 Valným shromážděním OSN na základě doporučení první mezinárodní konference o životním prostředí ve Stockholmu (1972). Posláním UNEP je vybízet k pořádání akcí na ochranu životního prostředí především na mezinárodní úrovni a koordinovat tyto akce a také poskytovat podklady pro rozhodování příznivé životnímu prostředí.

  Kontakt pro média:
  Jana Taušová
  zástupkyně tiskové mluvčí MŽP
  Tel.: +420 739 242 379
  E-mail: tiskove@mzp.cz