Náměstek V. Dolejský v Senegalu podepsal dohodu o spolupráci na záchranném programu antilopy Derbyho

Náměstek V. Dolejský v Senegalu podepsal dohodu o spolupráci na záchranném programu antilopy Derbyho

Náměstek ministra životního prostředí Vladimír Dolejský při návštěvě Senegalu dnes společně se senegalským ministrem životního prostředí a udržitelného rozvoje Abdoulayem Baldem podepsali Memorandum o spolupráci obou zemí v oblasti životního prostředí. Tato spolupráce se zaměří zejména na ochranu ohroženého druhu antilopy Derbyho.

Ministerstvo životního prostředí podepsáním memoranda stvrzuje 15 let trvající česko-senegalskou spolupráci na záchranném programu pro antilopu Derbyho a svou záštitou zároveň podpoří pokračování této důležité aktivity do budoucna.

Ohrožená antilopa Derbyho je jednou z největších antilop světa. Západní poddruh této antilopy byl ještě na začátku minulého století rozšířený v Senegalu, Gambii, Guinea-Bissau, Mali, Sierra Leone, Pobřeží slonoviny, Togu a Ghaně. V roce 1990 byl jejich počet odhadován na 1000 ks, přičemž většina zvířat žila v Národním parku Niokolo Koba (NPNK) v Senegalu a přilehlé oblasti Falémé. Podle posledních odhadů zbývá v současné době posledních 100-200 tohoto ohroženého druhu antilop pouze právě v NPNK v Senegalu.

Nejvíce se na radikálním poklesu populace tohoto druhu antilopy podepsalo pytláctví, zábor území pro pastvu dobytka a další lidské aktivity.

Čeští odborníci se do boje za záchranu ohroženého západního poddruhu antilopy Derbyho zapojili už v roce 2000. MŽP tuto aktivitu dlouhodobě podporuje. V letech 2007–2009 financovalo projekt zaměřený na podporu přírodních rezervací a národních parků v Senegalu, jehož realizátorem byla Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU). V návaznosti na tento projekt v roce 2010 vzniklo při ČZU občanské sdružení Derbianus CSAW, které v záchranném projektu pokračuje a dále jej rozvíjí dodnes [1].

Intenzivní práce odborníků z ČZU a Derbianu má skvělé výsledky. Ve dvou senegalských přírodních rezervacích se podařilo vybudovat infrastrukturu nezbytnou pro zajištění řízeného chovu v lidské péči. Ze šesti chovných kusů se populace ohrožené antilopy v těchto rezervacích rozrostla na 91 zvířat. Pokračuje rovněž intenzivní práce s místním obyvatelstvem. Exkurze pro základní školy a workshopy pro učitele, strážce rezervací a národních parků či zástupce místních orgánů jsou zásadní pro rozšiřování povědomí o boji za záchranu ohroženého druhu.

Dnes podepsané memorandum o vzájemné spolupráci ministerstev životního prostředí České a Senegalské republiky zajistí adekvátní podporu pokračování aktivit sdružení Derbianus CSAW v záchranném programu, čímž přispěje v boji za záchranu ohrožené antilopy Derbyho v Senegalu.

Poznámky:

[1]Derbianus je nestátní, neziskový, nepolitický spolek, který se zabývá řízením záchranného programu pro kriticky ohrožený západní poddruh antilopy Derbyho (Taurotragus derbianus derbianus) a zajišťování finančních prostředků na aktivity spojené se záchranným programem. Derbianus zajišťuje také odborné a veterinární služby v rámci managementu chovu, podporuje infrastrukturu v chráněných územích a poskytuje environmentální vzdělávání v Africe i v Evropě. V rámci této činnosti mimo jiné spolupracuje s českými a senegalskými institucemi v ochraně přírodního a krajinného dědictví, a to mimo jiné v následujících oblastech:

a. vědecké hodnocení stavu a monitoring populací antilopy Derbyho a jejích biotopů ve volné přírodě a v polopřírodních podmínkách,

b. zlepšování genetické rozmanitosti antilopy Derbyho v polopřírodních podmínkách, včetně zakládání chovných stád na území národních parků a rezervací

c. informování a získávání podpory místního obyvatelstva v okolí parků pro ochranu přírody a jeho zapojení do správy,

d. udržitelný rozvoj místních komunit s ohledem na ochranu biodiverzity.

Více informací najdete na této adrese.


Jana Taušová
zástupkyně tiskové mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 379
E-mail: tiskove@mzp.cz