MŽP přispěje 40 miliony na ekologické zpracování autovraků

MŽP přispěje 40 miliony na ekologické zpracování autovraků

Ministerstvo životního prostředí uvolní 40 milionů na podporu ekologického zpracování autovraků. O finanční příspěvek mohou žádat právnické a fyzické osoby, které mají oprávnění podnikat v oboru nakládání s nebezpečnými odpady a mají souhlas k provozování autovrakoviště. Žádosti o dotaci bude ode dneška přijímat Státní fond životního prostředí ČR, z jehož peněz se bude dotace vyplácet, až do 31. prosince 2015.

„Ministerstvo chce touto dotací podpořit ekologické zpracování jednotlivých součástí autovraků. Program běží už šestým rokem. Včetně částky vyhrazené pro tento rok už na něj ministerstvo alokovalo 640 milionů korun. Cílem programu je podpořit další využití odpadů, které vznikají při zpracování autovraků, skrze autorizované zpracovatele [1]s přednostním materiálovým využitím. Zároveň musí zpracovatelé zajistit i bezpečné odstranění nevyužitelných zbytků, které zůstanou po tomto zpracování,“ vysvětluje ředitel odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP Tomáš Kažmierski.

Oproti předchozím letům se program letos výrazně mění. Dotace se bude nově vyplácet na jednotlivé zpracované komodity vzniklé při zpracování autovraků, např. na pneumatiky, plasty, skla atd., tedy ne, jako tomu bylo dosud, na celé autovraky. „Příspěvek na jednotlivé autovraky v předchozích letech totiž systémově nevedl ke splnění cílů pro materiálové využití a recyklaci odpadů z autovraků, které České republice předepisuje evropská směrnice [2]. Nebylo ani doložené, že zpracovatelé vraky řádně rozebrali a s jednotlivými částmi naložili náležitě dle zákona o odpadech. To by mělo nové nastavení programu změnit,“ doplňuje ředitel odboru odpadů MŽP Jaromír Manhart. Novou podobu programu podporují i zástupci automobilového průmyslu a převážná část zpracovatelů autovraků. Zde je třeba vyzdvihnout i skutečnost, že ti jako jediní zpracovatelé odpadů dostávají na nakládání s odpady od MŽP kontinuální podporu.

Konečný příspěvek pro jednoho žadatele bude vycházet z tabulky komodit (viz příloha PDF) a omezen bude počtem přijatých vraků v daném období. Maximální výše dotace na jeden ekologicky zpracovaný autovrak, konkrétně na zpracování komodit s materiálovým využitím, tak může činit až 412 korun.

Podle nových podmínek programu je možné podávat žádosti o dotaci na kompletní zpracování autovraků průběžně po celý rok. Pokud zájemce o příspěvek podá žádost do 31. března 2015, má nárok na příspěvek na zpracování vraků přijatých od 1. ledna 2015. Když žádost pošle po 1. dubnu 2015, vzniká mu nárok na dotaci pouze u těch přijatých od 1. dne měsíce, kdy formulář na Fond podal. Podrobnosti k výzvě, včetně formuláře žádosti, jsou dostupnéna na internetových stránkách SFŽP ČR.

Zájemci o příspěvek mohou žádosti podávat datovou schránkou, poštou i osobně v podatelně Státního fondu životního prostředí ČR, a to až do 31. prosince 2015.


Přílohy:

 • Tabulka zpracovaných komodit (PDF, 90 kB)

 • Poznámky:


  [1] Zpracovatelé komodit z autovraků jsou uvedeni v seznamu Ministerstva životního prostředí na adrese: http://mzp.cz/cz/prehled_zpracovatelu_slozek_autovraky.

  [2] Evropská směrnice o vozidlech s ukončenou životností (2000/53/ES).


  Kontakt pro více informací:
  Jana Taušová
  Tiskové odd. MŽP
  Tel.: +420 267 122 944 nebo +420 739 242 379
  E-mail: tiskove@mzp.cz

  Lenka Brandtová
  Tisková mluvčí SFŽP ČR
  Tel.: +420 606 709 954
  E-mail: lenka.brandtova@sfzp.cz