Vláda odložila projednání Plánu odpadového hospodářství na příští týden

Reakce ministra Richarda Brabce na dnešní jednání vlády ČR:

"Vláda dnes odložila projednání Plánu odpadového hospodářství pro roky 2015 - 2024 na příští týden. Jako jediný otevřený bod byla diskutována dvojí odpadová data, která Česká republika dlouhodobě vykazuje do EU. Jedna data posílá do Eurostatu Český statistický úřad, druhá data pak MŽP. Na tento problém MŽP dlouhodobě upozorňuje a vyvolala jednání s ČSÚ s cílem data porovnat. Přes dílčí posun v jednání stále přetrvávají dílčí rozpory dané odlišnou metodikou i účelem těchto dat. Na začátku ledna se MŽP s ČSÚ setká v Lucemburku na půdě Eurostatu, kde bude rozdílnost dat společně řešena. Základní strategické cíle nového POH i způsoby jejich dosažení nebyly však na vládě nijak zpochybněny a jsou naprosto v souladu s požadavky evropské legislativy."


Kontakt pro více informací:
Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: Petra.Roubickova@mzp.cz