Reakce MŽP na TZ ČSÚ: Informace v tiskové zprávě ČSÚ neodpovídají současnému stavu jednání s Eurostatem

Reakce MŽP na TZ ČSÚ: Informace v tiskové zprávě ČSÚ neodpovídají současnému stavu jednání s Eurostatem

Odkaz na tiskovou zprávu ČSÚ ze 4. prosince 2014 najdete na na stránkách ČSÚ.

Vykazování dvojích dat o odpadovém hospodářství není problémem jen České republiky. Rozdílná data o odpadovém hospodářství ohlašuje do Evropské komise většina evropských států a téměř nikde, mimo Finsko, se vzhledem k odlišným metodikám neshodují. Toto je doloženo ve veřejně dostupné dopadové analýze k návrhu změn legislativy EU v oblasti odpadů (tzv. waste package), oficiálním dokumentu Evropské komise.

EK nikdy nerozhodla o tom, že data MŽP mají pouze administrativní účel, nebo že jsou dokonce nesprávná. MŽP dlouhodobě plní ohlašovací povinnosti podle řady evropských právních předpisů a údaje byly ze strany EK vždy akceptovány. MŽP taktéž zasílá svá data o plněných cílech Eurostatu. Eurostat má tedy k dispozici data jak MŽP, tak i data ČSÚ. EK bude do budoucna, podle návrhu nové odpadové legislativy, požadovat jedna data z členského státu zpracovaná na základě jedné metodiky.

Ve vztahu k novému Operačnímu programu Životní prostředí (OPŽP) rovněž nebylo a není nikde uvedeno, že se má nový OPŽP řídit daty ČSÚ. Naopak, ve schválené Dohodě o partnerství Evropská komise akceptovala data obou institucí, ovšem s tím, že do budoucna bude pro účely OPŽP požadovat jedna data z členského státu.

Ministerstvo životního prostředí rozhodně nevytvářelo jakýkoli nátlak na ČSÚ, aby jej ČSÚ muselo vnímat jako ohrožení své nezávislosti. MŽP pouze dlouhodobě upozorňuje na mnohamilionovou rozdílnost v produkci a nakládání se všemi odpady v České republice, přičemž MŽP disponuje daty od mnohem většího počtu subjektů, které jsou povinny ohlašovat data podle zákona o odpadech. Neohlášení dat nebo ohlášení nesprávných údajů je ze zákona sankcionováno ČIŽP.

MŽP na jaře 2014 zahájilo jednání s ČSÚ, jejichž cílem mělo být podrobné porovnání metodik a dat získávaných oběma institucemi. Metodika MŽP je veřejně dostupná. Naopak ČSÚ nikdy neměl zájem podrobné metodiky porovnat a nebyl doposud ochoten ke spolupráci. ČSÚ podrobnou metodiku pro možné porovnání ministerstvu nikdy nedodal a porovnání se dlouhodobě vyhýbá.

I proto vítáme snahu Eurostatu napomoci při hledání řešení. Eurostat vyzval před několika dny na společném jednání obě strany k porovnání dat a metodik s cílem zjištění příčiny rozdílnosti dat. ČSÚ až na písemný požadavek Eurostatu přislíbil poslat podrobnější podklady.

Eurostat zároveň pozval obě strany k technickému jednání v lednu do Lucemburku. Je tedy zřejmé, že se Eurostat zatím na žádnou stranu nepřiklonil, neboť zatím ani metodiku a data MŽP nijak podrobně nezkoumal.

Tón odkazované tiskové zprávy ČSÚ připadá MŽP zcela nepřiměřený, vzhledem k jednáním, která se aktuálně vedou.


Kontakt pro více informací:
Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: Petra.Roubickova@mzp.cz