40 milionů na ozdravné pobyty pro děti: MŽP zahajuje příjem žádostí

40 milionů na ozdravné pobyty pro děti: MŽP zahajuje příjem žádostí

Ode dneška mohou zájemci z řad mateřských a základních škol podávat žádosti o dotaci na ozdravné pobyty pro děti. Už 4. výzvu v Programu podpory ozdravných pobytů pro děti z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší dnes otvírá Ministerstvo životního prostředí. Cílem je zlepšit jak zdraví dětí z těchto míst, tak i rozšířit jejich vzdělávání a povědomí v oblasti životního prostředí. Žádosti prostřednictvím formuláře mohou zájemci podávat osobně nebo poštou do 30. ledna 2015 na Státní fond životního prostředí ČR.

Ministerstvo vyčlenilo 40 milionů na ozdravné pobyty pro děti mateřských a základních škol z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Finanční podpora je určena pro pobyty, které se uskuteční v období dvou topných sezon: tedy od listopadu 2015 do dubna 2016 a od listopadu 2016 do dubna 2017.

„Problematiku ovzduší, jehož stav se dle Zprávy o životním prostředí za rok 2013 nelepší, vnímám jako jednu ze svých klíčových priorit. Pro ministerstvo je zásadní podpora opatření vedoucích k čistšímu ovzduší, jako je například obměna starých neekologických kotlů za peníze vyhrazené v národních programech. Dalším nástrojem pro boj se špatným ovzduším jsou ozdravné pobyty pro děti. Ty jim alespoň na krátkou dobu umožní z oblastí s opakovaně překračovanými imisními limity vyjet a nadýchat se čerstvého vzduchu. Proto vznikl před čtyřmi lety Program na podporu ozdravných pobytů dětí, v němž ministerstvo dosud přispělo téměř 70 miliony korun na skoro 150 projektů. Věřím, že o právě otevřenou výzvu budou mít školy zájem a nově uvolněných 40 milionů korun bude rychle rozebráno,“ prozrazuje ministr Brabec.

Ozdravné pobyty jsou určené pro děti z míst se zhoršenou kvalitou ovzduší [1] a mohou probíhat pouze v doporučených oblastech s vyhovující kvalitou ovzduší [2]. Seznam a vyznačení těchto území na mapě je možné najít na stránkách Státního fondu životního prostředí ČR.

„Žádosti o poskytnutí podpory je nutné doručit doporučeně poštou nebo osobně do podatelny Státního fondu životního prostředí ČR. Příjem žádostí končí 30. ledna 2015 ve 12 hodin,“ upozorňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman s tím, že rozhoduje datum doručení na Fond, nikoliv na poštovním razítku.

Oproti předchozí výzvě jsou v té nynější ozdravné pobyty určeny nejen pro děti 1. stupně ZŠ, ale nově i pro 2. stupeň a také pro mateřské školy. Nově ministerstvo nastavilo i délku pobytu, dotaci mohou získat pobyty trvající od 5 do 15 dní. Dříve to bylo 10–15 dní. MŽP ke změně přistoupilo po zkušenostech z již proběhlých výzev, dle kterých školy upřednostňují kratší pobyty, neboť s délkou pobytu roste i cena. Pro získání dotace bude nutné nejen splnit všechny formální náležitosti, ale také zajistit během ozdravného pobytu environmentální výchovu a vzdělávání.

Poznámky:


[1] Jde o území, kde 36. nejvyšší denní koncentrace částic PM10 v pětiletém průměru let 2009–2013 překročila denní imisní limit 50 mikrogramů na m3.

[2] Jde o oblasti, kde 36. nejvyšší denní koncentrace částic PM10 v pětiletém průměru let 2009–2013 nepřekročila 40 mikrokgramů na m3.

Kontakt pro více informací:
Jana Taušová
tiskové odd. MŽP
Tel.: +420 267 122 944 nebo +420 739 242 379
E-mail: tiskove@mzp.cz

Lenka Brandtová
tisková mluvčí SFŽP ČR
Tel.: +420 606 709 954
E-mail: lenka.brandtova@sfzp.cz