Reakce MŽP na nepřesné informace v médiích týkající se cen za skládkování odpadu

Reakce MŽP na nepřesné informace v médiích týkající se cen za skládkování odpadu

Praha, 10. října – V médiích se v posledních dnech objevily opět zavádějící informace o zdražení nakládání s odpady z 500 Kč na 1000 Kč, např. článek V. Kalába v Lidových novinách "Popelnice se lidem nejspíše prodraží" [1] či "Speciál k odpadovému hospodářství - úplné odpovědi ČAOH pro LN" [2] na serveru Tretiruka.cz.

MŽP skokové, dvojnásobné zdražení skládkování odpadu s platností od roku 2016 nepřipravuje, a to ani pro občany za odvoz odpadu z černých popelnic, ani obcím a firmám za skládkování. Zmíněné zdražení se navíc přímo netýká občanů, ale svozových firem a obcí, které budou odpad vozit na skládky a nebudou třídit.

O výši poplatků za skládkování, které platí odpadová firma nebo původce odpadů – obce při jeho odvezení na skládku, se povede na MŽP intenzivní diskuse v rámci Rady pro odpadové hospodářství. Nyní je zákonem o odpadech stanovena sazba základního poplatku za skládkování 500 Kč za 1 tunu odpadu, ale konečná částka při promítnutí ceny za službu, dopravu a daň činí v průměru cca 650-1200 Kč za 1 tunu skládkovaného odpadu komunálního nebo ostatního. Do budoucna MŽP uvažuje o zvýšení poplatků za skládkování, tj. uložení jedné tuny odpadu na skládku, z 500 Kč na cca 1000 Kč, a to postupně alespoň do roku 2020. Pro srovnání uvádíme, že průměrná cena za spalování odpadů s následným využitím energie se v ČR pohybuje v rozmezí od 880 do 1900 Kč za tunu spáleného komunálního odpadu.

Zvýšení poplatků za skládkování patří mezi opatření, kterým lze dosáhnout odklonu odpadu ze skládek. Nízké poplatky za skládkování a vysoké procento komunálního odpadu, který na skládkách končí, nám dlouhodobě vyčítá Evropská komise.

MŽP se rovněž ohrazuje proti tomu, že by ve strategických dokumentech prosazovalo centralizaci řízení toků a monopolizaci sektoru odpadového hospodářství směřováním odpadů do velkých spaloven. V navrženém plánu odpadového hospodářství je největší důraz kladen na prevenci vzniku odpadů, třídění odpadů, jejich využívání materiálové i energetické. Zároveň bude intenzivně podporováno využívání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí právě na zvyšování kapacit zařízení pro sběr, třídění, úpravu a využívání odpadů.

Poznámky:


[1] Článek najdete na této webové stránce.

[2] Článek najdete na této webové stránce.

Kontakt pro více informací:
Tiskové oddělení MŽP
Ministerstvo životního prostředí
Tel.: 267 122 396 nebo 267 122 944
E-mail: tiskove@mzp.cz