Ministr Brabec dnes schválil projekty OPŽP za více než 3 miliardy Kč

Ministr Brabec dnes schválil projekty OPŽP za více než 3 miliardy Kč

Praha, 5. srpna 2014 - Ministr Richard Brabec dnes podepsal rozhodnutí o udělení dotace ze stávajícího Operačního programu Životní prostředí dalším stovkám projektů. Většina projektů je z nových výzev vyhlášených novým vedením MŽP a SFŽP. Novinkou je, že dotaci mají šanci získat ještě letos i ti žadatelé, jejichž projekty podpis ministra sice zatím nezískaly, ale byly zařazeny do tzv. zásobníků projektů.

Ministr Brabec na doporučení Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí z 31. července 2014 schválil udělení podpory z OPŽP téměř 1 300 projektům z pěti výzev dobíhajícího OPŽP. Dotace z evropských prostředků na realizaci těchto projektů činí více než tři miliardy korun.

„Schválené projekty přispějí nejen ke zlepšení životního prostředí, ale také výrazně zrychlí čerpání finančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí. Navíc se jedná o projekty z výzev, které vyhlásilo nové vedení MŽP a SFŽP, a které se tak podařilo zadministrovat v rekordně krátkém čase,“ uvedl ministr Brabec.

Podle něj se díky akceleračním opatřením, která zavedlo nové vedení MŽP a Státního fondu životního prostředí ČR a jež mají za cíl zrychlit čerpání finančních prostředků z OPŽP, zrychlila i administrace jednotlivých projektů podpořených z OPŽP.

„V porovnání s minulým rokem jsme nyní na dvojnásobku počtu vydaných rozhodnutí o poskytnutí dotace,“ vysvětlil ministr Brabec. Podle něj je obrovský úspěch, že se zatím podařilo snížit ztrátu finančních prostředků z OPŽP už zhruba o 5 miliard korun. „Přitom na začátku letošního roku byla ztráta odhadována na 14 miliard korun. Já pevně věřím, a budeme o to usilovat i zmíněnými akceleračními opatřeními, že srazíme také ztrátu, která hrozí Operačnímu programu příští rok, a to z 5 miliard na nulu,“ dodal ministr Brabec.

Projekty v zásobnících

Podle ředitele Státního fondu životního prostředí ČR Petra Valdmana mají šanci na podporu nově i ty projekty, které nebyly Řídicím výborem OPŽP ministrovi životního prostředí doporučeny k podpisu, ale byly zařazeny do tzv. zásobníků projektů. To se týká stovek projektů, které žadatelé podali ve výše uvedených výzvách.

„Všechny projekty v zásobnících, u nichž jejich žadatelé doloží, že jsou schopni zrealizovat předmět podpory do konce letošního roku, budou automaticky a neprodleně předloženy ministrovi životního prostředí k podpisu. Šanci získat podporu mají tedy i ti žadatelé, jejichž projekty nyní skončily v zásobnících projektů,“ uvedl Petr Valdman.

Všichni žadatelé, jejichž projekty ministr už schválil k realizaci, anebo byly vloženy do zásobníků projektů, budou dle Valdmanových slov o dalších nutných krocích k získání podpory z OPŽP písemně vyrozuměni v nejbližší době.

Schválené projekty

Ministr Brabec aktuálně schválil projekty z LVIII. výzvy, která se zaměřuje na zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, na zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí nebo také na lepší nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, ale i na zlepšování stavu přírody a krajiny.

Další ministrem aktuálně schválené projekty byly podány v LIX. výzvě, zaměřené na zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí.

Ministr Brabec také schválil dodatečně hodnocené projekty podané v L. výzvě, zaměřené na udržitelné využívání zdrojů energie a zlepšování stavu přírody a krajiny, v LIV. výzvě, která byla vypsána na rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, a v LX. výzvě, která se zaměřila na udržitelné využívání zdrojů energie.

Více informací najdete na webové stránce

Aktualitu OPŽP najdete na webové stránce

Přehledy schválených projektů najdete na webové stránce


Kontakt pro více informací:
Petra Roubíčková
tisková mluvčí MŽP
Tel.: +420 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz


Lenka Brandtová
tisková mluvčí SFŽP ČR
Tel.: +420 606 709 954
E-mail: lenka.brandtova@sfzp.cz