Ministr životního prostředí Richard Brabec zaštítil studentský projekt na ochranu ovzduší na Opavsku

Projekt Slezského gymnázia v Opavě „Emise“ získal záštitu ministra životního prostředí Richarda Brabce. Kampaň opavských gymnazistů informuje veřejnost o možnostech zlepšení kvality a stavu ovzduší na Opavsku napříč generacemi. Minulý týden si detaily projektu vyslechli členové sněmovního výboru pro životní prostředí.

„Dobrovolná aktivita studentů pod vedením jejich skvělé profesorky v oblasti ochrany ovzduší byla pro mne opravdu příjemným překvapením. Jejich každodenní a určitě ne vždy zrovna příjemná práce v terénu dokazuje, že když se najdou nadšení lidé, dá se rozjet výborný projekt i bez velkých peněz. Obcházení jednotlivých domů a upozorňování na rizika spojená s topením PET lahvemi a dalším nevhodným palivem, přednášky a oslovování relevantních institucí je velmi užitečná cesta, jak upozorňovat lidi kolem nás, že i my můžeme aktivně ovlivnit kvalitu vzduchu, který dýcháme. Jsem rád, že tento projekt existuje, považuji si za čest jej podpořit a budu se spolu s jeho autory snažit, aby se rozšířil i do dalších regionů,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec a dodává: „pro Ministerstvo životního prostředí je zlepšení kvality ovzduší velkým tématem a jednou z priorit. Kotlíkové dotace, odprášení velkých aglomerací v Moravskoslezském kraji, finanční podpora alternativní dopravy z evropských fondů, nebo dialog s Polskem o přeshraničním znečištění je jen část aktivit, kterými se budeme i nadále snažit přispět ke zdravějšímu dýchání na severní Moravě.“
Kontakt pro více informací:
Matyáš Vitík
tiskový mluvčí MŽP
Mobil: 606 111 060
E-mail: tiskove@mzp.cz