Mýty a fakta k šetření NKÚ na Ministerstvu životního prostředí

Nejvyšší kontrolní úřad dnes zveřejnil závěry svého půlročního šetření na Ministerstvu životního prostředí. Tématem kontroly byly poradenské, konzultační a právní služby. Interpretaci zprávy vnímáme jako zavádějící, a proto uvádíme některé nepřesnosti na pravou míru.


1. MŽP zakoupilo 73 fotorámečků za 113 tisíc korun. Průměrná cena fotorámečku byla 1 548 korun. Z toho objemu se nedohledaly tři rámečky, každý za 592 korun, tedy celkem za 1 776 korun, což představuje 0,00001329 % hodnoty, kterou NKÚ kontroloval. Pokud se z celkové kontrolované sumy ve výši 133,6 milionu korun nedohledaly rámečky za 1 776 korun, jasně to hovoří o řádném hospodaření MŽP. Maximální cenu rámečků, kterou uvádí NKÚ, stál pouze jeden tuto sumu, tedy 14 760 korun, je umístěn v kanceláři ministra a jeho cena odpovídá jeho velikosti, 158 cm x 105 cm. Nákup rámečků v jedné zakázce vychází na jeden kus levněji, než by byla pořizovací cena při oddělených nákupech 73 rámečků. Když je potřeba cokoli dát do rámu, třeba jako protokolární dárek při oficiální příležitosti, je potřeba mít jejich zásobu, než je shánět ad hoc.

2. MŽP mezi roky 2012 a 2013 uspořilo na mzdách svých zaměstnanců 24 milionů korun. V letech 2010 až 2012 opustilo MŽP z důvodu odchodem dohodou, nástupem na mateřskou dovolenou nebo zrušením pracovního místa 109 zaměstnanců. Snižování počtu státních zaměstnanců bylo prioritou minulých vlád, proto jsou tyto počty o snižování stavu zcela v pořádku.

3. Počet dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr vzrostl právě proto, že externisté byli v rámci povinných kontrol projektů financovaných z Operačního programu Životní prostředí placeni za odvedenou práci, nikoli na IČ, jak tomu bylo v minulých letech. Dalšími dohodami byli pokryti pracovníci v různých pracovních komisích. S koncem programového období Operačního programu životní prostředí logicky rostl počet dokončených projektů a tím se i analogicky zvyšoval počet kontrol. Značná část těchto finančních prostředků byla vyplácena z technické asistence OPŽP, tedy z peněz z Bruselu. Průměrná vyplacená částka na uzavřené dohody se v průměru měsíčně pohybovala na výši 4 335 korun. Dále se financovaly analýzy např. na tvorbu Plánu odpadového hospodářství, nebo na problematiku Národního parku Šumava.

4. Informace NKÚ o počtu pracovníků na tiskovém oddělení je nepřesná. Na samotném tiskovém oddělení pracovalo v roce 2011 celkem sedm lidí. K tomu pro tiskové oddělení pracovali dva externí zaměstnanci, jejichž průměrný měsíční výdělek na MŽP byl 17 666 korun. Ti navíc nevyužívali kancelář a další služby pro interní zaměstnance ministerstva. Jejich odměna tak nečinila ani polovinu nákladů na řadového zaměstnance ministerstva.




Kontakt pro více informací:
Matyáš Vitík
tiskový mluvčí MŽP
Mobil: 606 111 060
E-mail: tiskove@mzp.cz