Ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský dnes definitivně nepovolil delfíní show v Praze

Rozkladová komise Ministerstva životního prostředí po prostudování všech podkladů doporučila ministru životního prostředí Tomáši Janu Podivínskému, aby zamítl rozklad, který podala společnost Československé cirkusy a varieté, a.s. proti rozhodnutí MŽP. To zamítlo žádost o vydání dovozního povolení z Ukrajiny do České republiky pro tři delfíny skákavé. Ministr svým podpisem potvrdil zamítavé stanovisko k žádosti.

Vědecký orgán, kterým je v ČR pro tuto oblast Agentura ochrany přírody a krajiny, podal k žádosti negativní stanovisko, neboť ze strany vědeckého orgánu CITES Ukrajiny nebylo jednoznačně a nezpochybnitelně doloženo, že vývoz delfínů z Ukrajiny do České republiky nebude mít škodlivý účinek na stav delfínů. Zároveň nebylo doloženo, že by se vývoz uskutečnil kvůli vědeckým účelům, nikoli komerčním.

Rozhodnutí ministra je konečné a nelze se vůči němu odvolat.Kontakt pro více informací:
Matyáš Vitík
tiskový mluvčí MŽP
Mobil: 606 111 060
Email: tiskove@mzp.cz