Společné memorandum Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj

Ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský dnes podepsal s ministrem pro místní rozvoj Františkem Luklem memorandum o koordinaci postupů při realizaci programů na podporu rekonstrukcí rodinných domů. Ty jsou financovány z programů Nová zelená úsporám (MŽP) a Jessica (MMR).

Velký zájem o dotace z programu Nová zelená úsporám nás přesvědčuje, že tento program má smysl. K dnešnímu dni bylo vyčerpáno již více než 84 procent prostředků z jedné miliardy korun určených pro letošní výzvu.

Nová zelená úsporám do roku 2020 přinese dotace v celkové odhadované výši 27 miliard korun, které by měly udržet nebo vytvořit přibližně 70 tisíc pracovních míst. Jedná se o nejvýznamnější prorůstové opatření, které v současné době může česká ekonomika dostat. Program z jedné investované koruny přinese zpět do našeho hospodářství minimálně tři další koruny, jak prokázala praxe Programu Zelená úsporám.

V úspěšném předchozím programu se zateplilo 36 tisíc rodinných a na 6 tisíc starých bytových domů. Každá investovaná miliarda přinese občanům na 2700 pracovních míst, a podpoří tak především lokální zaměstnavatele ve stavební výrobě a službách, tedy hlavně malé a střední firmy, živnostníky a drobné podnikatele v regionech.

Text Memoranda

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) a Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) vnímají složitost situace, která panuje v oblasti energetických úspor v bytových domech v ČR, a chtějí tuto složitou situaci společně řešit. Obě ministerstva mají své programy na podporu projektů v této oblasti, MŽP program Nová zelená úsporám – podprogram Bytové domy (dále jen „NZÚ BD“), který administruje Státní fond životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) a MMR spravuje program Panel+, který zabezpečuje Státní fond rozvoje bydlení (dále jen „SFRB“).

MŽP i MMR jsou si vědoma toho, že podinvestovanost v oblasti bytových domů v České republice je více než 400 mld. Kč a že objem finančních prostředků poskytovaných z programů obou ministerstev v příštích letech je nedostatečný pro úspěšnou a efektivní sanaci bytového fondu bytových domů.

Jako projev porozumění a ochoty hledat společné řešení je uzavíráno toto memorandum, jehož cílem je poskytnout prostor pro úspěšnou realizaci programu JESSICA, zabezpečovaného SFRB, a programu NZÚ BD, zabezpečovaného SFŽP, a nevytvářet konkurenční prostředí mezi oběma programy, naopak dosáhnout společně synergických efektů.

Představitelé MŽP a MMR proto společně prohlašují:

1. Míra podpory realizovaných opatření v podprogramu NZÚ BD bude nastavena na obdobnou výši jako je nastavena míra podpory u produktů nabízených SFRB pro bytové panelové i nepanelové domy.

2. MŽP deklaruje, že v letech 2013 a 2014 nebude vypisovat výzvy na příjem žádostí v podprogramu NZÚ BD, pokud nebudou vyčerpány prostředky JESSICA.

3. O případném souběhu programů NZÚ BD a programu JESSICA bude rozhodovat vláda ČR.

4. MŽP i MMR budou v následujících letech vyvíjet maximální snahu o koordinaci při vypisování výzev na příjem žádostí.
Kontakt pro více informací:
Matyáš Vitík
tiskový mluvčí MŽP
Mobil: 606 111 060
Email: tiskove@mzp.cz