Spalování s LIŠKOU, nebo rozum s PODIVÍNSKÝM?

V dnešní televizní superdebatě řekl předseda Strany zelených, Ondřej Liška, že ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský chce především odpad spalovat. Buď je to důsledek zásadních neznalostí, nebo pan předseda Liška vědomě mate veřejnost.

Česká republika se totiž řídí evropskou hierarchií nakládání s odpady. Pravidly té Evropské unie, kterou se pan Liška tak rád ohání. Evropská hierarchie nakládání s odpady jasně říká, že v první řadě bychom měli předcházet vzniku odpadů. Poté bychom měli odpad recyklovat, a co nelze recyklovat, měli bychom energeticky využít. Tím bychom řešili problém s likvidací odpadů a zároveň šetřili primární suroviny pro výrobu energie. Jako například uhlí. A teprve, co už nejde využít ani energeticky, bychom měli uložit na skládky.

Česká republika má tři spalovny komunálního odpadu. V Praze, v Brně a v Liberci. Operační program Životní prostředí umožňuje podporu výstavby spaloven z evropských peněz. V budoucnu chceme podpořit jen takové množství zařízení na energetické využití odpadů, které České republice zajistí dodržování zmíněné hierarchie a zároveň bude šetřit naše, české primární zdroje energie. Například ve Švýcarsku, které je evropským vzorem v ekonomice i ochraně životního prostředí, a které třídí mnohem více odpadu, než je požadováno směrnicemi EU, je na třicet malých spaloven komunálního odpadu, které chytře přeměňují všechno, co nelze smysluplně recyklovat, na teplo a elektřinu.

Ministerstvo životního prostředí nečiní nic, co by šlo proti zdravému rozumu, strategiím EU, přírodě a krajině a zvyšování standardu obyvatel České republiky. Prakticky prosazujeme zároveň ekologické a ekonomické miliardové programy, které prospívají našim občanům i státu, jako Zelená úsporám, kotlíkové dotace, odprášení velkých průmyslových fabrik, čištění vod ve městech a obcích a zvyšování ploch zeleně a kondice našich lesů. A mnoho dalšího.

Věříme, že po prodlouženém víkendu se i pan Liška vrátí k dodržování evropských pravidel a k šetrnému přístupu k životnímu prostředí. A snad i ke zdravému rozumu.
Kontakt pro více informací:
Matyáš Vitík
tiskový mluvčí MŽP a ředitel odboru tiskového a marketingu
Mobil: 606 111 060
Email: tiskove@mzp.cz