Veřejné projednání k letišti Vodochody

Ministerstvo životního prostředí zajistilo v rámci svých povinností při procesu posuzování vlivů na životní prostředí (ve smyslu zákona EIA) veřejné projednání k záměru Letiště Vodochody. V pražských Letňanech začalo projednání 23. července ve 12 hodin v poledne a skončilo po 17 hodinách 24. července v 5 hodin ráno. Zařadilo se tak k nejdelším veřejným projednáním v historii České republiky.

Na veřejném projednání mohli všichni, bez ohledu na fakt, zda se jich případná realizace záměru přímo dotýká či nikoli, vyjádřit své námitky, doporučení nebo své stanovisko a názory. Na jejich vystoupení a otázky 23. a 24. července reagovali a podávali vysvětlení zejména zpracovatelé dokumentace, posudku, oznamovatel a zástupci Ministerstva životního prostředí s tím, že veškerá vyjádření jsou podkladem pro formulaci stanoviska EIA k tomuto záměru, které vydá Ministerstvo životního prostředí.

Stanovisko EIA je neopomenutelným odborným podkladem pro navazující rozhodnutí, která jsou v kompetenci příslušného stavebního úřadu, který vydává územní rozhodnutí, a Úřadu pro civilní letectví, který vydává stavební povolení a který je pro tento případ speciálním stavebním úřadem.

Průběh celého veřejného projednávání bude po technickém zpracování bezodkladně a v souladu s transparentní politikou ministerstva životního prostředí uveřejněn na webových stránkách rezortu.
Kontakt pro více informací:
Matyáš Vitík
tiskový mluvčí MŽP a ředitel odboru tiskového a marketingu
Mobil: 606 111 060
Email: tiskove@mzp.cz