Dostavba Temelína je otázkou bezpečnostní a strategickou

První pracovní návštěva ministra životního prostředí Tomáše Jana Podivínského vedla do Jaderné elektrárny Temelín. V doprovodu Dany Drábové, předsedkyně Státní úřadu pro jadernou bezpečnost, a Martina Nováka, ředitele divize finance Skupiny ČEZ, si prohlédl strojovnu prvního bloku, blokovou dozornu a prostor pro nové bloky elektrárny.

„Jsem člověkem konzervativním s konzistentními názory. Temelínem se zabývám již patnáct let, vlastně od doby, kdy jsem byl pověřen na velvyslanectví ČR ve Vídni česko-rakouskou komunikací této problematiky, podílel jsem se také na dohodě z Melku, tak je zcela přirozené, že moje první pracovní cesta vedla právě sem, do jaderné elektrárny Temelín. Dostavba Temelína je strategickou a bezpečnostní otázkou této země, vláda o ní bude intenzivně diskutovat,“ říká ministr Tomáš Jan Podivínský a dodává: „Rozhodnutí nechci nijak urychlovat, ale ani zbytečně odkládat, např. souhlasné stanovisko EIA bylo vydané naším ministerstvem už letos v lednu.“

Ministr životního prostředí Tomáš Jan Podivínský upozornil, že s růstem HDP i přes stále energeticky méně náročná zařízení prokazatelně roste spotřeba elektrické energie. V roce 2025, kdy by měly být dva nové bloky podle schváleného harmonogramu prací spuštěny, bude Česká republika v současném energetickém mixu na neutrální úrovni a po tomto datu by byla energeticky deficitní - tedy stále víc závislá na dovozech elektrické energie.

Prolomení těžebních limitů by problém oddálilo maximálně o deset let. Pokud by Česká republika v této době zdroje elektrické energie nenahradila, přišla by o energetickou a s ní sekundárně spojenou surovinovou a potažmo ekonomickou nezávislost a bezpečnost. Pokud se vezme v úvahu životnost nových bloků, která je cca 60 let, půjde v podstatě o náhradu současných energetických zdrojů, které v tomto horizontu už nebudou funkční, a o zajištění dostatečného množství elektrické energie ze stabilního zdroje i pro příští generace.
Kontakt pro více informací:
Matyáš Vitík
tiskový mluvčí MŽP a ředitel odboru tiskového a marketingu
Mobil: 606 111 060
Email: tiskove@mzp.cz