Usnesení Ústřední povodňové komise

Ústřední povodňová komise s ohledem na hydrometeorologickou situaci na území ČR bere na vědomí aktuální informaci Českého hydrometeorologického ústavu o srážkách a stavu na vodních tocích na území České republiky a aktuální informaci České geologické služby o půdních sesuvech a skalních řícení, zprávu ČHMÚ o celém průběhu letošních povodní, zprávu Ministerstva zemědělství a státních podniků Povodí o průběhu manipulace na vodních dílech, zprávu Hasičského záchranného sboru o průběhu záchranných likvidačních prací, zprávu Policie ČR o vyžádaných obětech na životech, zprávu Armády ČR o nasazení vojáků, zprávu Ministerstva financí o financování prvotních nákladů vzniklých v důsledku povodní, zprávu Ministerstva životního prostředí a České geologické služby o sesuvech půdy.

Komise dále upozorňuje na přetrvávající možnost výskytu půdních sesuvů geologicky labilních svahů v oblastech zasažených vydatnými srážkami a na zvýšené riziko vyvracení stromů v podmáčených územích. Komise vyjadřuje poděkování všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do činností, jež bránily povodni, minimalizovaly škody způsobené povodněmi a následně i do odstraňování následků povodní. Ústřední povodňová komise také vyjadřuje respekt k vysoce odbornému jednání představitelů krajských a obecních samospráv a dalších příslušných volených orgánů, členů povodňových komisí a krizových štábů, profesionálních i dobrovolných hasičů, příslušníků Policie ČR i Městské policie, vojáků Armády ČR a Hradní stráže, zdravotníků, hygieniků, meteorologů, hydrologů, geologů, pracovníků Povodí a též dobrovolníků, kteří se při povodních a po nich účastnili a stále účastní záchranných a likvidačních prací v důsledku povodní.

Ústřední povodňová komise vyjadřuje poděkování:

  • všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do činností, jež bránily povodni, minimalizovaly škody způsobené povodněmi a následně i do odstraňování následků povodní. Ústřední povodňová komise vyjadřuje respekt k vysoce odbornému jednání představitelů krajských a obecních samospráv a dalších příslušných volených orgánů, členů povodňových komisí a krizových štábů, profesionálních i dobrovolných hasičů, příslušníků Policie ČR i Městské policie, vojáků Armády ČR a Hradní stráže, zdravotníků, hygieniků, meteorologů, hydrologů, geologů, pracovníků Povodí a též dobrovolníků, kteří se při povodních a po nich účastnili a stále účastní záchranných a likvidačních prací v důsledku povodní;
  • 1) všem občanům za zodpovědný a solidární přístup při zvládání povodňového nebezpečí a připomíná, že stovky obcí v České republice, desetitisíce občanů v celé zemi byly povodní citelně zasaženy, a že stále vedle pomoci státu potřebují i následnou pomoc a podporu svých spoluobčanů;
  • 1) za solidaritu a ochotu pomoci všem zemím, které nabídly pomoc ČR při povodních, Polsku a Slovensku za poskytnutí čerpací techniky s obsluhou;
1. Usnesení Ústřední povodňové komise z 27. června
2. Usnesení Ústřední povodňové komise z 27. června

Závěry Českého hydrometeorologického ústavu

Závěry Hasičského záchranného sboru ČR

Závěry České geologické služby

Závěry Ministerstva financí ČR

Závěry Ministerstva obrany ČR

Závěry Ministerstva zemědělství ČR

Závěry Policejního prezidia ČR
Kontakt pro více informací:
Matyáš Vitík
tiskový mluvčí MŽP a ředitel odboru tiskového a marketingu
Mobil: 606 111 060
Email: tiskove@mzp.cz