Malajsie a Indonésie mají zájem o české environmentální technologie

Rychle rostoucí trhy Malajsie a Indonésie nabízejí řadu zajímavých podnikatelských příležitostí pro české firmy působící v oblastech obnovitelných zdrojů a ochrany životního prostředí. Potvrdila to cesta českého prezidenta Václava Klause, které se ve dnech 4. – 10. července zúčastnil i ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Malajští a indonéští partneři opakovaně zdůrazňovali zájem o moderní technologie v oblastech čištění odpadních vod, kvality a čistoty řek a odpadového hospodářství včetně energetického využití komunálního odpadu. Díky účasti ministra životního prostředí Tomáše Chalupy doprovázeli českou delegaci po celou dobu pobytu jeho resortní kolegové z Malajsie a Indonésie. „S oběma z nich jsem se dohodl na dalších krocích k prohloubení vzájemné spolupráce. Prvním z nich bude předání detailní nabídky českých firem působících v oblastech obnovitelných zdrojů a ochrany životního prostředí. Jsem přesvědčen, že potenciál je značný, a budu připraven osobně přispět k jeho naplnění,“ řekl ministr Tomáš Chalupa a dodal: „S ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kubou budeme ještě těsněji spolupracovat při prosazování českých environmentálních technologií v zahraničí.“

České firmy mají příležitost zapojit se především do budování vodních elektráren malého a středního rozsahu a také nabídnout své zkušenosti s uplatňováním obnovitelných zdrojů energie.

Ministr Chalupa jednal se svým indonéským protějškem Balthasarem Kambuayou také o kvalitě ovzduší, správě národních parků a efektivitě odpadového a vodního hospodářství. Na tuto diskuzi chtějí oba politici navázat na dalším setkání, které by se mělo tentokrát uskutečnit v Praze, kam ministr Tomáš Chalupa Balthasara Kambuayu pozval.

Jak Indonésie, tak Malajsie prošly procesem hlubokých společenských a ekonomických změn. Díky této transformaci obě země dobře zvládly dopady nedávné finanční krize a nastartovaly období dynamického ekonomického růstu. Svými ročními přírůstky HDP převyšujícími šest procent patří v současnosti k nejrychleji rostoucím trhům světa.


Kontakt pro více informací:

Matyáš Vitík

vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí MŽP

Mobil: 606 111 060

Email: matyas.vitik@mzp.cz