MŽP připravuje moratorium na průzkum těžby břidlicového plynu

Největším rizikem současné legislativní úpravy v oblasti průzkumů těžby je právní nejistota.

Ministerstvo životního prostředí připravuje návrh vládě k vyhlášení moratoria na průzkum těžby břidlicového plynu.

„Během této doby by nebyly povolovány nové průzkumy. Největším rizikem jak pro stát, tak pro společnosti, které průzkumy provádí, je právní nejistota vycházejí z nedokonalostí zákonů EIA, horního zákona a zákona o geologických pracích, z nichž poslední dva jsou starší 20 let. Nechtěl bych se dostat do situace, kdy soukromá firma bude po České republice požadovat v arbitráži ušlý zisk jen proto, že česká legislativa nebyla schopná dostatečně kvalitně pokrýt tuto oblast. Mojí ambicí je udělat takovou právní úpravu, která stanoví jasná pravidla hry. To současná legislativa neumožňuje,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Moratorium by bylo obdobným právním aktem, jakým je vládní usnesení o limitech těžby uhlí. Bylo by na dobu cca 1,5 až 2 roky, během kterých by došlo k právní úpravě stávajících zákonů, zákona o geologických pracích, horního zákona a EIA, které nyní ani samostatně, ani ve vzájemném vztahu neposkytují silnou právní jistotu, která ochrání Českou republiku například před případnými arbitrážemi. MŽP provedlo analýzu právního stavu a stávající legislativa není připravena na tak technicky složité průzkumy, jako je právě příklad břidlicového plynu.

„Zrušení stanovení průzkumného území na Náchodsku a Broumovsku a vrácení celé záležitosti k novému projednání má tři důvody. Je nutné náležitě zohlednit základní veřejný zájem, kterým je ochrana zdrojů pitné vody, a také přírody a krajiny. Dále nebyla vypořádána vyjádření dotčených subjektů, například obce nedostaly informace a nedostaly ani dostatečný prostor, aby se k dané věci vyjádřily. Zároveň se jednalo o špatný postup podle správního řádu,“ dodává ministr životního prostředí Tomáš Chalupa k situaci na Náchodsku a Broumovsku.

Kontakt pro více informací:

Matyáš Vitík

vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí MŽP

Mobil: 606 111 060

Email: matyas.vitik@mzp.cz