Informace k vyhlášení nouzového stavu

Informace k vyhlášení nouzového stavu

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

Od soboty 14. března 00.00 hodin platí i mimořádná opatření v mezinárodní dopravě.

Vládou vyhlášené mimořádné opatření v souvislosti s vyhlášením stavu nouze se dotýká i Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Ministerstvo zveřejnilo informace k přijatým opatřením.

Na základě vyhlášení stavu nouze vydalo Ministerstvo vnitra mimořádné opatření o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky.

Informace pro osoby cestující do zahraničí o změnách v souvilosti s vyhlášením mimořádného opatření naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Situace i přijímaná opatření v České republice se postupně mění a zpřísňují. Sledujete prosím proto vždy aktuální informace na stránkách jednotlivých rezortů, popř. na speciální stránce Ministerstva zdravotnictví.

Tiskové oddělení MŽP
tel.: 267 122 835 nebo 267 122 534
e-mail: tiskove@mzp.cz