Výtvarná soutěž pro děti z Moravskoslezského kraje

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa vyhlásil výtvarnou soutěž pro žáčky prvních a druhých tříd oslovených základních škol v Moravskoslezském kraji. „Tématem této výtvarné soutěže, s příhodným názvem „ZDRAVÝ KOMÍN“, je s pomocí dětských očí a dětské fantazie přenést na papír pohled na problematiku znečištěného ovzduší v uvedeném kraji,“ říká ministr Chalupa.

Tato výtvarná soutěž se stává součástí informační kampaně Ministerstva životního prostředí na zlepšní ovzduší v Moravskoslezském kraji. Cílem této kampaně je upozornit na jeden z velkých zdrojů znečištění ovzduší, kterým jsou lokální topeniště. Současně však má přiblížit veřejnosti i soubor opatření, které ministerstvo již v minulosti podniklo a nadále podniká za účelem snížení negativních dopadů hlavních přispěvovatelů emisních látek do ovzduší. Těmi jsou právě lokální topeniště, dále pak doprava a průmyslové podniky.

Vyhodnocení soutěže a vyhlášení nejpoutavějších výkresů na dané téma proběhne při příležitosti oficiálního zahájení informační kampaně na zlepšení ovzduší v Moravskoslezském kraji. Při vyhlášení vítězů této výtvarné soutěže pan ministr Chalupa osobně ocení malé tvůrce nejzajímavějších kreseb.

Zájemci o účast v soutěži se mohou přihlásit odboru marketingu a komunikace Ministerstva životního prostředí do 20. ledna 2012 na těchto kontaktních emailech: zdenek.langr@mzp.cz a martina.slozilova@mzp.cz.