Jednání o novém zákoně o NP Šumava končí, návrh zákona míří do legislativního procesu

Zástupci krajů, starostů, vědecké obce, předsedové parlamentních Výborů pro životní prostředí, zástupce ekologických sdružení Zachraňme Šumavu, ŠumavaPro a Rady Národního parku Šumava se s ministrem Tomášem Chalupou naposledy sešli u kulatého stolu nad návrhem zákona Ministerstva životního prostředí o Národním parku Šumava. Návrh zákona poputuje do konce měsíce do legislativního procesu. „Všichni si dle mého názoru uvědomují nutnost ústupků a kompromisu, všichni jsou dost moudří na to, aby věděli, že nikdy nejde dosáhnout všeho. Každý z nás by chtěl něco víc, ale mám za to, že jde o přijatelný, prospěšný a životaschopný kompromis, který má šanci vnést klid a stabilitu do Národního parku Šumava,“ říká ministr Tomáš Chalupa.

Finální návrh Ministerstva životního prostředí počítá s celkovou rozlohou první zóny parku 26,53 % (22,08 % bezzásahová zóna + 4,46 % dočasně zásahových zón) a dalšími 8,49 procenty zóny IIa, která by se na převod do první zóny připravovala. „Rozloha první zóny národního parku Šumava spolu s rozlohou zóny IIa by tak dosáhla 35 %, což je historicky nejvyšší rozloha první zóny Národního parku Šumava, které se kdy podařilo dojednat. 35 % rozlohy parku v praxi představuje plochu téměř 24 tisíc hektarů. Tato rozloha je větší než celková velikost sousedního národního parku Bavorský les,“ řekl ministr Tomáš Chalupa a dodal, že návrh dále počítá s velikostí zóny IIb 59,87 % a s 5,12 procenty pro třetí zónu.

Ministr Tomáš Chalupa nepřijal původní požadavek obcí na vyčlenění první zóny v národním parku 15,95 procenty a na stavbu lanové dráhy. Svoje konečné rozhodnutí začlenit do zákona stavbu koridoru a s ním spojené evakuační trasy podmínil výrazným navýšením plochy první zóny, a to až na konečných 26,53 % první zóny a dalšími 8,49 procenty zóny IIa. S touto podmínkou obce souhlasily, lanová dráha by měla propojit českou stranu s rakouským zimním areálem Hochficht. Úzký koridor by měl mít velikost 13,7 ha a měl by být vyčleněn z území národního parku. Zonace kolem něj ale zůstane zachována tak, aby bylo vyloučeno jeho rozšíření ke stavebním účelům.

„Přijatelná je pro mě otázka lanovky, jedině lanovky jako prostředku k dopravě. Je pro mě nepřijatelný tzv. „efekt sněhové koule“, kdy se na povolení stavby koridoru nabalí lyžařský areál a podobně,“ řekl ministr a upozornil i na fakt, že lanovka pomůže významně omezit silniční dopravu z Přední Zvonkové do lyžařského areálu Hochficht. Za lyžařskou sezónu touto lokalitou, která se nachází v 1. zóně národního parku, projede několik desítek tisíc aut.

Vývoj návrhu zonace NP Šumava v rámci jednání kulatých stolů a jeho porovnání s návrhem zákona z Plzeňského kraje (PDF, 176 kB )

Zde si můžete prohlédnout fotogalerii z finálního jednání k novému zákonu o NP Šumava.

Michaela Jendeková, tiskové oddělení MŽP