Program na „kotlíkové“ dotace se rozběhne 1. ledna

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Moravskoslezským krajem vyhlašuje od 1. ledna 2012 program na výměnu starých kotlů. Cílem společného dotačního programu snížit znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzv. lokálních topenišť, kde lidé často spalují nekvalitní paliva a odpady.

„Cílem tohoto společného dotačního programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzv. lokálních topenišť, kde lidé mnohdy topí nekvalitními palivy nebo dokonce odpady,“ vysvětlil ministr Tomáš Chalupa. „Současným pilotním programem si chceme ověřit, jestli bude o dotace mezi obyvateli Moravskoslezského kraje zájem. Osobně věřím, že zájem bude, ekologičtější způsob vytápění by totiž v regionu vedl ke snížení celkových emisí o desítky tun ročně a my jsme do budoucna připraveni objem dotací až zdesetinásobit,“ dodává ministr.

„Je nám zřejmé, že ekologizace vytápění rodinných domů přechodem na jiný druh paliva – například plyn nebo vytápění elektřinou v dnešní době neustále rostoucích životních nákladů není pro velkou část obyvatelstva kraje vůbec akceptovatelná. V našem kraji je uhlí jako palivo vnímáno jako více než tradiční a bezpečný zdroj energie a lidé jej nadále chtějí využívat. Dotační program míří přesně k této části obyvatelstva a má být impulsem k výměně starých kotlů na nové automaty s mnohonásobně nižšími emisemi.Pro obecnou představu se lokální topeniště na celkových krajských emisích prachu podílejí

necelou jednou třetinou, přičemž toto celkové množství prachu je cca 7 000 tun,“ informoval náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.

V rámci této výzvy je ve Společném programu „Na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji“ k dispozici 20 mil. Kč. Podrobné podmínky tohoto programu budou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí České republiky a Moravskoslezského kraje.

Program kotle 21122011 (PDF, 176 kB )

Michaela Jendeková, tiskové oddělení MŽP