Prohlášení ministra životního prostředí Tomáše Chalupy ke stanovisku části vědecké obce

Oceňuji to, že doposud jednání v rámci kulatého stolu o budoucnosti Národního parku Šumava probíhala ve věcné a konstruktivní rovině a že všichni účastníci jednání dostali prostor k uplatnění svých připomínek. O to víc jsem překvapen dnešním vyjádřením části vědecké obce, která místo toho, aby reagovala v rámci jednání kulatého stolu, vydala prohlášení, které zpochybňuje celý proces tvorby nového zákona. Osobně mne toto vyjádření velmi mrzí.

I nadále považuji nalezení shody v rámci kulatého stolu za důležitý předpoklad pro budoucí úspěšný průběh legislativního procesu přípravy nového zákona. Nicméně s ohledem na takto vyhrocené stanovisko části vědecké obce nepovažuji konání kulatého stolu, který byl plánován na pondělí 28. listopadu, za smysluplné.

Místo toho v nejbližší době uskutečním individuální jednání s jednotlivými zástupci různých skupin, které se kulatých stolů účastní, a věřím, že se vrátíme ke konstruktivnímu dialogu. Na základě výsledku těchto debat se následně rozhodnu o dalším postupu.