Ministr Tomáš Chalupa si prohlédl zrekonstruovaný rybník Vilém a Kochánovické louky

Ministr Tomáš Chalupa si prohlédl rybník Vilém, který se nachází v CHKO Železné hory a který se rekonstruoval v roce 2006 z dotace Státního fondu životní prostředí v rámci Národního programu „Péče o přírodní prostředí“.

„Rybník je unikátní hlavně v tom, že se při jeho rekonstrukci podařilo sladit zájmy rybářů, kteří tady hospodaří, i zájmy ochrany přírody – rybník totiž představuje vhodné prostředí pro řadu evropsky významných druhů živočichů,“ říká ministr Tomáš Chalupa.

Jedná se také o krajinářsky velmi hodnotnou lokalitu. Pod hrází, kterou lemují staré duby, se nacházejí Kochánovické louky. Ty byly díky projektu Grantové agentury ČR (GAČR) „Péče o mokřadní louky“, na kterém CHKO Železné hory dlouhodobě spolupracuje s OS Centaurea, zahrnuty do pětiletého výzkumu. Ten sleduje vliv různých druhů hospodaření na stav lučního porostu. Jeho cílem je mimo jiné optimalizovat výši prostředků poskytovaných z Programu péče o krajinu na různé druhy luk v CHKO Železné hory.

Michaela Jendeková, tiskové oddělení MŽP