Ministr Tomáš Chalupa se seznámil s projektem protipovodňových opatření v Rosicích

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa se při své návštěvě Pardubického kraje seznámil s projektem protipovodňových opatření v obci Rosice. Realizace projektu, financovaného v rámci 13. výzvy Operačního programu Životní prostředí více než osmnácti miliony korun, byla zahájena 30. června 2011, dokončena bude za rok, v červnu 2012.

„Protipovodňová ochrana je jednou z priorit Ministerstva životního prostředí. Jsem proto rád, že brzy uvidíme výsledky dalšího projektu, který pomůže chránit obyvatele Rosic. Jeho přínosem je především to, že komplexně postihuje všechna dostupná opatření, která eliminují dopady povodní“, říká ministr Tomáš Chalupa.

Projekt se zaměřuje na úplnou eliminaci nebezpečí při průtocích padesátileté vody. Riziku povodní má zabránit například zvětšení kapacity koryta vodního toku Žejbro, vybudování odlehčovacího koryta nebo odlehčovacího průlehu. Na okraji místní části Synčany bude díky výstavbě nového propustku umožněn tlumivý povodňový rozliv do levobřežní nivy. Všechny úpravy budou provedeny s ohledem na přirozenou hydromorfologii a biotopové nároky vodních a na vodu vázaných organizmů.

Michaela Jendeková, tiskové oddělení MŽP