Ministr Tomáš Chalupa navštívil město Horní Jelení

Ministr Tomáš Chalupa se v Horním Jelení seznámil s několika projekty financovanými prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Tím nejvýznamnějším je projekt na vybudování sběrného dvora, který dostane téměř sedmimilionovou dotaci.

„Cílem projektu je dát lidem možnost ukládat nebezpečný i komunální odpad legálně, v souladu s legislativou odpadového hospodářství, zvýšit podíl separovaného odpadu ve městě a taky efektivněji využívat odpadový materiál,“ říká ministr Tomáš Chalupa.

Projekt, který pomůže zlepšit základní infrastrukturu a technické vybavení pro nakládání s odpady ve městě Horní Jelení a v obci Jaroslav, má také zabránit případným únikům nebezpečných látek do okolí města a obecně zlepšit životní prostředí v regionu.

Michaela Jendeková, tiskové oddělení MŽP