Ministr životního prostředí navrhuje zpřísnění podmínek integrovaného povolení v oblasti sanace lagun

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa zaslal dopis hejtmanovi Moravskoslezského kraje Jaroslavu Palasovi, ve kterém navrhuje řešení situace sanace ostravských lagun, v jejichž oblasti v krátké době již dvakrát uniklo nadlimitní množství oxidu síry do ovzduší. Ministr zaslal hejtmanu Palasovi dopis, ve kterém žádá Moravskoslezský kraj o zpřísnění podmínek integrovaného povolení. Tak by se zamezilo dalším úniků nebezpečných oxidů síry do ovzduší.

„Ministerstvo životního prostředí na základě obdržených informací doporučuje Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, aby byla v souvislosti s aktuální situací sanace Lagun Ostramo iniciována změna platného integrovaného povolení pro dotčené zařízení,“ uvádí dopis, který 4. října 2011 ministr Chalupa hejtmanu Palasovi odeslal.

V dopise je také zdůrazněna role MŽP v problematice sanace lagun Ostramo: „Primárním zájmem MŽP je ochrana zdraví, životního prostředí a striktní dodržení platných limitů (resp. právních předpisů) z hlediska znečišťování životního prostředí.“

Dne 22. 9. 2011 ve večerních a nočních hodinách byly na území městských částí Ostrava – Fifejdy a Ostrava – Přívoz naměřeny vysoké koncentrace oxidu siřičitého. Maximální naměřená hodnota činila 4 318 ug/m3 ve stanici Ostrava – Přívoz (povolená imisní hodinová hodnota činí 350 ug/m3). Česká inspekce životního prostředí Ostrava ihned provedla kontrolu lokality Lagun Ostramo a zjistila, že zde byly prováděny práce v nočních hodinách, přičemž provozovatel neobdržel hlášení varovného systému a nezastavil odtěžbu a zavápňování kalů, což má stanoveno v podmínkách integrovaného povolení.

„Ačkoliv je nezbytně nutné sanaci dokončit v co nejkratším termínu, nelze tak činit na úkor ochrany zdraví obyvatel a dalšího neúměrného zatěžování životního prostředí v Moravskoslezském kraji, za což lze mj. považovat neúměrné používání vápna nebo provádění prací v nočních hodinách,“ upozornil dále ministr Chalupa a ujistil, že bude trvat na adekvátní výši stanovených pokut za porušení povinností vyplývajících z integrovaného povolení. Ta by mohla dosáhnout až 7 milionů korun.

V závěru dopisu, který ministr životního prostředí včera odeslal, doufá v úspěšné jednání a nápravu situace: „Vážený pane hejtmane, stejně jako Vy i já věřím, že se na zítřejším jednání k dokončení sanačních prací podaří dosáhnout takových opatření, která povedou k minimalizaci dopadů sanace na místní obyvatelstvo a jeho zdraví.“

Šetření mimořádného stavu vysokých koncentrací oxidu siřičitého ve dnech 22. – 23. 9. 2011 uzavírá Česká inspekce životního prostředí v těchto dnech a v následném správním řízení rozhodne o postihu firmy provádějící sanaci lagun.

Michaela Jendeková, tiskové oddělení MŽP