Městská kompostárna v Jemnici zpracovává biologicky rozložitelný odpad

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa navštívil v rámci své cesty do kraje Vysočina kompostárnu v Jemnici. Ta vznikla díky projektu „Zkvalitnění nakládání s odpady“, který se realizoval v průběhu 11. výzvy Operačního fondu Životní prostředí, oblast podpory 4.1.

„Ještě donedávna se většina odpadu bez dalšího třídění ukládala na skládku. Díky zařízením, jako je toto, dnes umíme zeleň i jiný biologicky rozložitelný odpad zpracovat. Zásadně tak snižujeme zátěž na životní prostředí,“ říká ministr Tomáš Chalupa.

V jemnické kompostárně je možné zpracovávat i gastroodpad z jídelen a z domácností nebo obtížně recyklovatelný papír. V uzavřeném prostoru haly probíhá aerobní fermentace, kterou kontroluje elektronické zařízení. Za rok kompostárna zpracuje 4 tisíce tun odpadů. Výsledný produkt – kompost - město využívá na terénní úpravy jako je např. mulčovací drť, v rozlehlých městských parcích nebo také pro potřebu okolních obcí.

Michaela Jendeková, tiskové oddělení MŽP