Stanovisko ministra Chalupy k demonstraci před budovou MŽP

Vítám klidný průběh dnešní akce a jsem rád, že na shromáždění zazněly argumenty jak od aktivistů, tak od místních obyvatel, kteří kácení podporují.

Na mém dosavadním názoru k problémům Šumavy a jejich řešení se nic nemění. Znovu připomínám, že jsem proti jakémukoliv politizování tohoto problému, jde o odbornou nikoliv politickou záležitost a sbírání politických bodů na úkor přírody odmítám.

V rámci péče a ochrany přírody je třeba v národním parku proti kůrovci rozumně zasahovat. Jde o to jasně a dlouhodobě stanovit kde ano a kde ne, a pokud ano, jak a v jakém rozsahu. To může přinést jedině nový zákon o šumavském národním parku. K diskusi o něm se sejdeme 25. srpna, na kdy jsem svolal jednání se zástupci krajů, obcí, vědecké veřejnosti, politických stran a sdružení Zachraňme Šumavu a sdružení ŠumavaPro.

Ředitele parku Jana Stráského jsem také vyzval ke svolání kulatého stolu za účasti všech zainteresovaných stran k aktuální situaci na Šumavě. Ten se měl uskutečnit 8. srpna, ale z důvodu časové zaneprázdněnosti některých účastníků, včetně profesora Vrby a docenta Hrušky, jejichž přítomnost považuji za důležitou, se definitivní termín stanoví nejpozději v pondělí.

Osobně jsem se účastnil už desítek jednání – s obcemi, kraji, místními obyvateli i ekology a v jednáních chci i nadále pokračovat.

Vítám dialog, ale musí jít o dialog věcný, rozumný, také ale i nezpolitizovaný a nepopulistický.

Tomáš Chalupa, ministr životního prostředí