Ministr Chalupa navštívil Ostravu i Beskydy

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa znovu navštívil Ostravu a Moravskoslezský kraj. Tamním občanům přivezl Akční plán pro Moravskoslezský kraj – projekt, který by měl oblasti pomoci s problémem znečištěného ovzduší.

Cílem plánu, který Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vypracovalo, je co nejefektivněji omezit znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji. „Zdroje, které v této oblasti špatné ovzduší způsobují, jsou průmysl, vytápění domácností nekvalitními palivy nebo v zastaralých kotlích, přeshraniční vlivy z Polska a doprava,“ řekl ministr Tomáš Chalupa. „Akční plán pro Moravskoslezský kraj se proto zabývá každou z oblastí a nabízí řešení jednotlivých problémů,“ dodal.

Soubor opatření představil ministr nejdříve na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Tomáš Chalupa se setkal nejen s vedením univerzity, ale i se studenty.

Se starosty a primátory měst a obcí v Moravskoslezském kraji pak ministr diskutoval o řešení problematiky špatného ovzduší na komunální úrovni. Ministerstvo, Moravskoslezský kraj a města Ostrava, Havířov, Karviná, Bohumín, Třinec a Český Těšín chystají společnou deklaraci o spolupráci ke zlepšení kvality ovzduší, která je součástí Akčního plánu.

Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Úřadem práce Ostrava bude alokováno 100 pracovních míst pro nezaměstnané na úklid ostravských veřejných prostraství. Cílem je z ulic odstranit jemný prach, který způsobuje onemocnění srdce a cév nebo astma. V Ostravě byl například za rok 2009 překročen limit koncentrace prachu zhruba 100 dní. Ministr upozornil, že ke snížení této zátěže přímo v místě prokazatelně pomáhá právě pravidelné čištění ulic. „Města a obce se mohou aktivně zapojit do zlepšení svého životního prostředí,“ řekl ministr. „A to například tak, že budou efektivně využívat veřejně prospěšných prací k úklidu silnic a chodníků,“ vysvětlil.

Součástí návštěvy delegace ministra Tomáše Chalupy v Ostravě bylo i podepsání další z dobrovolných dohod, tentokrát se společností BorsodChem MCHZ, s.r.o. Firma se v dohodě zavázala, že v letošním roce sníží o 15 % své emise benzenu a o 5 % emise oxidů dusíku.

Ministr svou další návštěvu Moravskoslezského kraje zakončil v CHKO Beskydy. „Moravskoslezský kraj není jenom oblast, která se potýká s problémy se znečištěným ovzduším, i když se to často nabízí jako jeho první charakteristika,“ řekl ministr. „Tento kout České republiky se ale také pyšní krásnou chráněnou krajinnou oblastí, Beskydami. O to víc musíme o tento kraj uvážlivě pečovat a dělat, co je v našich silách, abychom společně dosáhli zdosáhli lepšení stavu ovzduší i zdraví místních lidí,“ dodal.

Fotogalerie z návštěvy ministra Chalupy v Ostravě.

tiskové oddělení MŽP