Rok 2011 přinese změnu v systému energetického štítkování domácích elektrospotřebičů

Od prosince letošního roku vchází v platnost nová evropská legislativa v oblasti energetického štítkování, kterým se určuje energetická náročnost domácích elektrospotřebičů. V průběhu příštího roku se spotřebitelé mohou setkávat s oběma variantami štítků a na konci roku 2011 již bude povinné používání nových, graficky i obsahově upravených štítků.

Energetický štítek se používá pro domácí elektrospotřebiče (ledničky, pračky, myčky apod.) a vyjadřuje energetickou náročnost jejich provozu. Písmena A až G určují poměr spotřeby daného spotřebiče ve srovnání s pevně danými parametry, výsledkem je koeficient energetické účinnosti, jež se pro zjednodušení dělí do tříd dle písmen. „Jelikož technologický vývoj jde neustále kupředu a nedošlo k posunu energetických tříd, kategorie A přestala stačit a začalo se používat značení A+, A++ a A+++,“ vysvětluje příčinu změn Juraj Krivošík ze společnosti SEVEn.

Nový štítek od starého rozeznají spotřebitelé na první pohled, změnila se jeho vizuální podoba a do určité míry i informační obsah. Veškeré informace jsou vyjádřeny piktogramy a jsou jazykově neutrální, což by mělo zlepšit i jejich přítomnost v obchodech.

Vedle vizuální stránky štítků a pravidel jejich používání výrobci a distributory, je hlavním smyslem nové právní úpravy rozšíření kategorie A. „Výrobci již delší dobu hodnocení A+, A++ a A+++ používají. Až nyní jsou ale tyto kategorie oficiálně součástí štítků a spotřebitel tak reálně vidí rozdíl mezi jednotlivými výrobky. Například u chladících zařízení se již nyní na trhu nesmí objevit kategorie B a horší, prodávat se tedy mohou pouze kategorie A, a i v té jsou velké rozdíly. Další rozdělení kategorie tak bylo nevyhnutelné,“ konstatuje Martin Sailer, generální ředitel CECED CZ sdružující výrobce domácích spotřebičů a dodává, že do budoucna bude potřeba legislativu ještě dále měnit.

Energetickými štítky se dnes označují chladící spotřebiče, myčky nádobí a pračky. Nově se rozrostla sekce chladících zařízení o domácí vinotéky a přenosné chladničky. „Ty mohou nést označení i B, C, někdy i D, záleží na použité technologii,“ doplňuje Martin Sailer. S energetickými štítky se spotřebitelé nově začnou setkávat i u televizorů. Do budoucna se do systému budou zařazovat i další výrobky, u kterých lze předpokládat vývoj v energetické náročnosti.

Nemění se jenom grafická podoba štítku, ale i jeho obsahová podoba. Jedním z příkladů je měření spotřeby energie u praček, který nově nesestává jenom z měření spotřeby na plný cyklus s 60stupni Celsia, ale nově u 60 i 40 stupni a s celou a poloviční náplní. Informace na štítku tak bude reflektovat reálnější formu spotřeby energie v domácnostech.

Další legislativní novinkou je, že veškerá inzerce, která bude obsahovat informaci o ceně produktu, bude muset uvádět i jeho energetickou třídu.

Pro ještě jednodušší orientaci mezi těmi energeticky nejúspornějšími spotřebiči přináší program Partnerství Zelená úsporám logo Top Kategorie. Je určeno jen těm spotřebičům s energeticky nejvýhodnějšími parametry. Seznam takto „oceněných“ výrobků je pravidelně aktualizován v souvislosti s uváděním dalších nejúspornějších výrobků na trh. Kritéria pro výběr konkrétních výrobků určuje Kontrolní komise programu Partnerství Zelená úsporám a jsou k dispozici na internetových stránkách: http://www.zelenausporam-partnerstvi.cz/kriteria-pro-zarazeni/

Kontakt: Natálie Sedláčková, Mather PR, tel.: 225 304 311, 736 514 279, e-mail: natalie.sedlackova@mather.cz

Program Partnerství Zelená úsporám je součástí programu Zelená úsporám a věnuje se problematice elektrospotřebičů, je nedotační a neposkytuje finanční podporu na jejich nákup. Přináší spotřebitelům informace a návod, jaké spotřebiče mohou být nejúspornější, jak je provozovat a recyklovat po ukončení jejich provozu. Kritéria pro zapojení konkrétních výrobků do programu jsou nastavena tak, že je splní pouze energeticky nejúspornější výrobky dostupné na našem trhu. Účast v programu si nelze koupit ani formou reklamy, ani sponzorstvím. Více informací na www. zelenausporam-partnerstvi.cz