Česko uspělo při vyjednávání o množství povolenek pro teplárenství

Na včerejším jednání v Bruselu se podařilo ČR prosadit lepší podmínky pro přidělování emisních povolenek pro centrální zásobování teplem v domácnostech. V roce 2013 by tak měly teplárny obdržet až o 30 % víc bezplatných povolenek ve srovnání s původním návrhem Evropské komise.

Jádrem jednání členských států s Evropskou komisí bylo, kolik bezplatných povolenek od roku 2013 obdrží jednotlivé průmyslové podniky a teplárenství. ČR společně s některými novými členskými státy patří k zemím s velmi vysokým podílem využití centrálního zásobování teplem, na které je napojeno odhadem více než 1,5 milionu českých domácností. „Dle interního odhadu MŽP bude vyšší množství povolenek, znamenat úsporu nákladů až 1,45 mld. Kč, což by se mělo pozitivně odrazit na účtech domácností, které tak mohou ročně ušetřit až 1000 Kč,“ řekl náměstek ministra životního prostředí Ivo Hlaváč. Více bezplatných povolenek dává provozovatelům tepláren rovněž šanci na postupnou modernizaci a přechod na nové nízkoemisní technologie šetrnější k životnímu prostředí.

V Evropském systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) se ve třetím obchodovacím období (2013-2020) bude většina povolenek prodávat v aukci. Pro některé ohrožené průmyslové sektory a výrobu tepla však ze Směrnice (2009-29-ES) vyplývá postupný náběh aukcí, tedy příděl vyššího počtu bezplatných povolenek. Množství povolenek, které se budou přidělovat zdarma, se stanoví na základě emisního faktoru. Ten bude odvozen od průměrných emisí deseti procent nejúčinnějších zařízení v rámci EU.

Michaela Jendeková, tiskové oddělení MŽP