Ministr Drobil představil novelu zákona o ochraně ovzduší a ekoaudit

Ministr životního prostředí Pavel Drobil v úterý spolu s premiérem Petrem Nečasem a poslankyní strany Věci veřejné Kristýny Kočí představil novelu zákona o ochraně ovzduší.

Cílem této novely je zlepšit kvalitu ovzduší v Moravskoslezském kraji a dalších oblastech, kde dlouhodobě dochází k výraznému překračování imisních limitů. „Chceme tak především snížit zátěž občanů, kteří jsou vystavováni zdravotním rizikům,“ zdůraznil ministr životního prostředí Pavel Drobil.

Novela zákona mimo jiné zavádí nízkoemisní zóny, tedy zóny, kam smí vjet jen automobily, které plní dané emisní parametry. Zóny bude možné stanovit jen tam, kde dochází k překračování imisních limitů, a kde současně existuje objízdná trasa.

Ministr Drobil zároveň představil další významný krok rezortu tzv. ekoaudit. „Jeho cílem je zjednodušení environmentální legislativy, které povede ke snížení administrativní náročnosti, k větší přehlednosti a ve výsledku i ke zlepšení podnikatelského prostředí v ČR. Jen tři nejdůležitější opatření by mohla přinést úsporu až 850 miliónů korun,“ uvedl Pavel Drobil. Ministerstvo podle něj zvažuje 96 konkrétních návrhů, které se dotknou osmi klíčových zákonů.

Fotografie z představení novely zákona o ochraně ovzduší.

Petr Kučera, tiskové oddělení MŽP