Ministr životního prostředí Pavel Drobil se dnes sešel s více než 40 velvyslanci evropských a mimoevropských států

Ministr životního prostředí Pavel Drobil se dnes sešel s více než 40 velvyslanci evropských a mimoevropských států. Ministr Drobil je při této příležitosti mimo jiné seznámil i s hlavními body programového prohlášení vlády zaměřené na priority v oblasti environmentální politiky.

„Česká republika už od svržení totality patří mezi země, které důsledně dbají na obnovu životního prostředí. Byli jsme si vědomi svého deficitu, a proto jsme do této oblasti investovali více než rozvinuté země. Přijali jsme rovněž vyspělou environmentální legislativu. Díky tomu jsme neměli problém se ihned od našeho přijetí do EU plně zapojit do evropské environmentální politiky,“ uvedl během setkání ministr Drobil.


Fotografie ze setkání ministra životního prostředí s velvyslanci evropských a mimoevropských států.

Petr Kučera, tiskové oddělení MŽP