Svět zítra slaví Mezinárodní den biodiverzity

V sobotu 22. května se ve světě slaví Mezinárodní den biodiverzity, který vyhlásila Organizace spojených národů (OSN). Při příležitosti oslav tohoto dne a také v rámci letošního Mezinárodního roku biodiverzity pořádá Ministerstvo životního prostředí v týdnu od 24. do 28. května Diskusní týden pro biodiverzitu.[1]Tato akce se přidává k řadě festivalů, výstav, workshopů a konferencí po celém světě, které chtějí dosáhnout širšího povědomí lidí o biologické rozmanitosti přírody a mají upozornit na současný příliš rychlý úbytek biologické rozmanitosti životního prostředí. Aktuální program najdete zde.

„Jsem ráda, že se nebezpečí nezvratného poškození a ztráty biodiverzity stává v posledních měsících velmi důležitým globálním tématem. Pestrost přírody a krajiny je ohrožena i u nás v České republice, a pokud připustíme další zásahy lidí do přirozeného prostředí jednotlivých biologických druhů, například stále novou zástavbou volné krajiny, kácením lesů, změnami vodního režimu, může dojít k jejich podstatnému nebo úplnému zničení,“ upozorňuje ministryně životního prostředí Rut Bízková, která v pondělí 24. května v malém sále Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí Diskusní týden pro biodiverzitu oficiálně zahájí.

Cílem Diskusního týdne (24. - 28. 5.) je setkávání a debaty odborné i laické veřejnosti na téma ochrana biologické rozmanitosti z různých úhlů pohledu a v různých souvislostech. Tříhodinové odpolední bloky se budou každý den věnovat jinému tématu.

Již od 20. května je v předsálí Městské knihovny otevřena výstava fotografií některých živočichů a rostlin chráněných mezinárodní úmluvou CITES. Tato výstava chce přitáhnout pozornost návštěvníků knihovny a zaměřit ji na problematiku ochrany biologické rozmanitosti a zároveň tyto návštěvníky pozvat na připravovaný Diskusní týden.

A jak seznamují veřejnost s problematikou úbytku biologické rozmanitosti jinde ve světě?

Na stránkách EU je řada akcí a projektů včetně pozvánky na Green Week.

V římském Auditoriu Parco della Music při příležitosti Mezinárodního dne biodiverzity proběhne divadelní a hudební festival s názvem La Settimana della Biodiversity (Týden biologické rozmanitosti). V kanadském hlavním městě Ottawa poběží 29. a 30. května Run for Biodiversity (Běh pro biodiverzitu).

Na Filipínách otevřou fotografickou výstavu s názvem: „Zooming in on Biodiversity”: A Photo Exhibit on the Value of Biodiversity („Zaostřeno na biodiverzitu“: Výstava fotografií o biodiverzitě) pod patronací Sdružení států jihovýchodní Asie (ASEAN).

Jarmila Krebsová, tiskové oddělení MŽP