Ministryně Bízková: zpřístupním finanční prostředky pro ovzduší i zateplování veřejných budov

Nová ministryně životního prostředí Rut Bízková, která byla do funkce jmenována 15. dubna, plánuje do konce funkčního období vlády premiéra Jana Fischera zrychlit v rámci resortu životního prostředí čerpání z fondů Evropské unie. Mezi její další priority patří i zlepšení ovzduší Moravskoslezského kraje či umožnění poskytování dotací z úspěšného programu Zelená úsporám i na veřejné budovy.

"Cílem je podpořit firmy, a to zejména v Moravskoslezském kraji, kde je špatné ovzduší, aby investovaly do modernějších technologií a snížily emise dříve, než jim to ukládá současná platná legislativa," říká nová ministryně životního prostředí Rut Bízková. Otevření této možnosti podpory by pomohlo firmám získat dotace na modernizaci svých technologií před 1. lednem 2016, jak ukládá například nová směrnice o průmyslových emisích a další předpisy.

"Vím, že mám časově omezený mandát. Proto jsem si jako svoje priority stanovila pouze ty, které jsem schopna reálně prosadit. Chci podpořit, aby podnikatelské subjekty více žádaly podporu z programu EU na projekty zlepšování kvality ovzduší," doplňuje ministryně Bízková.

Novinkou je individuální přístup ministerstva ke znečišťovatelům: úřad s nimi bude individuálně konzultovat možnosti, jak mohou co nejjednodušeji dosáhnout na veřejnou podporu pro investice do moderních technologií.

"Už v pátek jsem vyhlásila první výzvu na ekologizaci městské dopravy s využitím dotací ze Švýcarských fondů [1] pro města se špatným ovzduším. Tyto finanční prostředky použije místní samospráva např. na filtry pro městské autobusy s naftovými motory nebo na změnu využívaného paliva," uvádí Rut Bízková.

Další prioritou nové ministryně, kterou chce dovést do úspěšného konce, je zrychlení čerpání financí z fondů Evropské unie. "Celou dobu jsem, jako náměstkyně ministra životního prostředí, usilovala o zrychlení čerpání prostředků z Operačního programu životní prostředí. V posledních měsících jsme na Ministerstvu životního prostředí ve financování z fondů EU výrazně pokročili, zbývá jen, abychom úspěšně dotáhli také jednání s Ministerstvem financí, které jednou změnou v administrativním postupu zajistí v krátké době zrychlení reálného financování ekologických projektů, jako je např. příprava protipovodňových opatření nebo zlepšení nakládání s odpady (sběrné dvory atd.)," uvádí ministryně životního prostředí Rut Bízková.

Ministryně jedná také o dalším rozšíření programu Zelená úsporám. "Program Zelená úsporám chceme nově otevřít pro města a obce, kterým z programu umožníme financovat zateplení veřejných budov, jako jsou například školky, školy, ústavy sociální péče a další veřejné budovy v majetku měst a obcí. Pokud se podaří tuto změnu dojednat s kupci emisních kreditů, výzvu připravíme na druhou polovinu roku. Objem vyčleněných finančních prostředků pro tuto výzvu by se měl pohybovat okolo 4 miliard korun," říká ministryně Bízková. "Ekonomická situace podniků není v současné době dobrá v důsledku hospodářské krize a zakázek je stále málo. Nová úprava programu Zelená úsporám může především stavebním firmám výrazně pomoci. Pro podnikatelské subjekty by to znamenalo nové zakázky a tím i nová pracovní místa," informuje ministryně. Tyto peníze ale přitom nijak neuberou z objemu financí, které jsou prostřednictvím programu Zelená úsporám dosud nabízeny tuzemským domácnostem, protože ministerstvu se úspěšně daří prodávat emisní kredity.

Za podstatný úkol považuje ministryně Rut Bízková rovněž dokončení přípravy projektu tzv. "veřejných zelených zakázek". "Znamená to, že stát bude nakupovat například počítače, kancelářský nábytek a kancelářské zboží s přihlédnutím k tomu, jakou zátěž představovala výroba a použití daného zboží pro životní prostředí. Víme, že takového zboží, které je šetrné k životnímu prostředí, je dostatek a vyrábějí ho české firmy," konstatuje ministryně životního prostředí Rut Bízková.

V rámci protikorupčních opatření ministryně Bízková rozhodla s platností od 1. 5. 2010 zavést změnu kritérií pro posuzování nabídek při výběrových řízeních vypisovaných v rámci Operačního programu životní prostředí. "Od 1. května budou nabídky ve výběrových řízeních hodnoceny tak, že nabízená cena bude představovat 80 % hodnocení a ostatní kritéria pak pouze 20 %. Takové procentuální rozvržení zajistí větší transparentnost při hodnocení zakázek. Operační program životní prostředí bude první, který takový hodnotící systém zavádí," uvádí ministryně životního prostředí Rut Bízková.

Poznámky:

[1] Švýcarské fondy – finanční pomoc Švýcarska novým členským zemím EU na projekty zlepšující životní prostředí a infrastrukturu. V letech 2007 – 2012 z nich budou v ČR financovány ekologické projekty za téměř půl miliardy korun.

Prezentaci z tiskové konference si můžete stáhnout zde:

Fotografie z tiskové konference, na které uvedla ministryně Rut Bízková priority svého funkčního období najdete zde.

Jarmila Krebsová, zástupkyně ředitelky odboru vnějších vztahů MŽP