Česko-bavorské vztahy se v národních parcích úspěšně rozvíjejí. Obě strany budou společně nově bojovat se suchem

Česko-bavorské vztahy se v národních parcích úspěšně rozvíjejí. Obě strany budou společně nově bojovat se suchem

Ministr životního prostředí Richard Brabec se zhruba po roce opět sešel s bavorskou státní ministryní životního prostředí Ulrike Scharf, aby společně zhodnotili výsledky česko-bavorské spolupráce v národních parcích, prodiskutovali a představili nové společné projekty. Vedle výzkumných projektů obě správy národních parků úspěšně spolupracují v oblasti práce s veřejností zejména ve vzdělávání dětí.

Díky ministrovi životního prostředí Richardovi Brabcovi se v roce 2014 podařilo úspěšně obnovit vztahy mezi správami národních parků Šumava a Bavorský les. Od té doby se tak rozvíjí úspěšná oboustranná spolupráce zaměřená jak na výzkum v oblasti ochrany přírody, tak na projekty ke zvýšení komfortu turistů, kteří oba parky každoročně navštěvují. Znovuobnovenou spolupráci pak stvrdilo prodloužení certifikátu dobré přeshraniční spolupráce v rámci certifikace Transboundary Parks, které bylo zástupcům obou národních parků slavnostně předáno na podzim 2015 v Regensburgu.

„Samotná a téměř každodenní spolupráce mezi oběma národními parky je na velmi dobré, dokonce až přátelské úrovni. A za více než dva roky jejího trvání se mezi sebou bavíme už ne o dvou parcích, ale o jednom společném území. Uskutečněné společné projekty, a i ty které plánujeme do budoucna, jsou tak logickou součástí této spolupráce,“ komentuje úspěšné vztahy ředitel Správy Národního parku Šumava Pavel Hubený.

Právě společné projekty jsou navíc známkou pevnější spolupráce obou národních parků. Mezi již schválené projekty, které se budou v nejbližší době realizovat, patří například projekt s podtitulem „cesta ke společnému managementu NP Šumava a NP Bavorský les“. Hlavním cílem společného projektu je vytvoření společné přeshraniční mapy lesních porostů a digitálního modelu lesní vegetace (nasnímání území NP Šumava a NP Bavorský les pomocí leteckého skeneru). Kromě snímků obou území parků, vytvoření 3D modelu terénu a vegetace obou parků bude založena jedna větší pozemní inventarizační plocha, na které proběhne společná inventarizace lesa. Stane se tak do budoucna symbolicky, ale i prakticky společnou referenční plochou, o kterou se budou obě správy parků společně starat. V rámci tohoto projektu proběhne také plošný monitoring výskytu všech 3 druhů našich tetřevovitých (tetřeva hlušce, tetřívka obecného a jeřábka lesního). Projekt s celkovým rozpočtem téměř 20 milionů korun je z 85 procent hrazen z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020.

Jedním z klíčových společných projektů, který se připravuje a bude předložen s žádostí o financování během letošního září, je „Obnova šumavských rašelinišť na podporu biodiverzity a zadržení vody v krajině“.

„Obnova přirozeného vodního režimu je absolutně nejefektivnějším způsobem, jak udržet vodu na Šumavě. Žádné jiné opatření neumí zadržet tolik milionů kubíků vody jako právě obnova systému rašelinišť,“ říká k projektu ministr Brabec a dodává: „Pro boj se suchem, s jehož častějším výskytem musíme do budoucna počítat, je právě tento projekt pro Šumavu naprosto klíčový.“

V rámci této akce hodlá Správa NP Šumava zrevitalizovat zhruba 2 000 ha rašelinišť a dalších vodou ovlivněných stanovišť, s cílem zvýšit hladinu podzemní vody, zmírnit její kolísání a snížit ztráty vody povrchovým odtokem v síti odvodňovacích kanálů. Cíl projektu je tak jednoznačný - vrátit vodu do krajiny v šumavském národním parku. Projekt bude realizován v partnerství s Jihočeskou univerzitou, BUND Naturschutz in Bayern a NP Bavorský les, který poskytne zkušenosti z již realizovaných opatření na bavorské straně.

Realizace by měla probíhat v letech 2017 až 2023, žádost o financování více než 140 milionů korun bude podána letos v září do celoevropského programu LIFE. Projekt byl v srpnu schválen expertní komisí MŽP pro podporu projektů LIFE a má podle ní všechny předpoklady být úspěšný ve výzvě komunitárního programu LIFE vyhlášené Evropskou komisí letos v květnu (více na tomto odkazu).

Dalšími připravovanými projekty je i vytvoření lesní dílny pro děti při Středisku environmentální výchovy v Kašperských Horách. Na bavorské straně jde pak o přestavbu prostor Návštěvnického centra Hans Eisenmann Haus v Neuschönau. Dále budou nově vybavena menší informační střediska ve Stožci, na Rokytě, v Kašperských Horách, na Březníku a také budou doplněny expozice v IS Kvilda a Svinná Lada. Na německé straně pak budou opraveny informační střediska Mauth, Spiegelau či Finsterau. Plánovaný rozpočet pro tyto projekty je okolo 45 milionů korun.

Chystá se také vytvoření přeshraniční databáze o druzích hub na česko/bavorsko/rakouském pomezí a mezi další Česko-Bavorské projekty, které čekají na schválení, patří např. společný projekt přeshraniční ochrany rysa.

Kontakt pro více informací:
Petra Roubíčková, tisková mluvčí MŽP
Mobil: 739 242 382
E-mail: petra.roubickova@mzp.cz

Jan Dvořák, tiskový mluvčí NP Šumava
Mobil: 731 530 509
E-mail: jan.dvorak@npsumava.cz